Aktualności

Dzień 8 stycznia 2018 roku dniem wolnym od pracy

Data dodania
Uprzejmie informuję, iż na podstawie Zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim Nr A-022-6/17 z dn. 30 października 2017 r. dzień 8 stycznia 2018 roku w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim ustalono dniem wolnym od pracy za święto przypadające w dniu 6 stycznia 2018 r. (sobota)

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

Data dodania
Stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 729) Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim informuje o zużytych i zbędnych składnikach majątku ruchomego przeznaczonych do sprzedaży.

Międzynarodowy Dzień Mediacji – 19.X.2017 r.

Data dodania
Tydzień Mediacji 2017 r. W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji i Tygodnia Mediacji w dniach 16 – 20 października 2017 roku odbywać się będą dyżury mediatorów: w Sądzie Okręgowym w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 1 w „Pokoju Mediatorów” (pomieszczenie na I piętrze nr pokoju A-108) w dniach: 16 – 20 października 2017…

Zaprzestanie sprzedaży znaków sądowych w V Wydziale Ksiąg Wieczystych

Data dodania
Z dniem 29 września 2017 roku zaprzestaje się sprzedaży znaków opłaty sądowej w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim. Wnoszenie opłat z zakresu spraw V Wydziału Ksiąg Wieczystych możliwe jest tylko w formie bezgotówkowej tj. poprzez: przelew bezgotówkowy bezpośrednio na rachunek bankowy dochodów sądu (lub w najbliższym banku, placówce pocztowej) za pośrednictwem…

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

Data dodania
Stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 729) Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim informuje o zużytych i zbędnych składnikach majątku ruchomego przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania lub darowizny.

Dyżury w POKOJU MEDIACJI w Sądzie Okręgowym w Białymstoku – czerwiec 2017

Data dodania
Dyżury w POKOJU MEDIACJI w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - czerwiec 2017

Dzień 10 listopada 2017 roku dniem wolnym od pracy

Data dodania
Uprzejmie informuję, iż na podstawie Zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim Nr A-022-3/17 z dn. 26 maja 2017 r. dzień 10 listopada 2017 roku w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim ustalono dniem wolnym od pracy za święto przypadające w dniu 11 listopada 2017 r. (sobota)

Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim podjęta na posiedzeniu w dniu 9 maja 2017 roku

Data dodania
Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim podjęta na posiedzeniu w dniu 9 maja 2017 roku

Dużury w „POKÓJU MEDIATORÓW” w Sądzie Okręgowym w Białymstoku – kwiecień 2017

Data dodania
Dużury w "POKÓJU MEDIATORÓW" w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - kwiecień 2017