Aktualności

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim procedury postępowania z osobą – interesariuszem przebywającym w gmachu sądu, co do której zachodzi podejrzenie zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2

Data dodania
Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z dnia 25 marca 2020 roku nr A- 022-16/20 w sprawie wprowadzenia w…

Odwołanie wyznaczonych terminów wokand Zarządzenie Nr A 022-11/20

Data dodania
Zarządzeniem Nr A 022-13/20 wydłużono okres obowiązywania niniejszego zarządzenia do 30 kwietnia 2020 roku Z A R Z Ą D Z E…

Komunikat w sprawie przyjmowania interesantów

Data dodania
W związku z gwałtownym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 („koronawirusa”), uprzejmie informuję, że z dniem 12 marca 2020 r., Sąd Rejonowy w Bielsku…

Zarządzenie w sprawie organizacji pracy w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim

Data dodania
Z A R Z Ą D Z E N I A Nr A 022- 12/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z…

Informacja z Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych

Data dodania
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego wirusem wywołującym chorobę COVID-19, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych informuje,…

Informacja dot. wirusa SARS-CoV-2 („koronawirusa”)

Data dodania
Szanowni Państwo, W związku z aktualną sytuacją w kraju związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 tzw. koronawirusa, w trosce o zdrowie interesantów…

Zachęcamy do korzystania z usług elektronicznych

Data dodania
W związku z istniejącym zagrożeniem zakażenia koronawirusem w Polsce zachęcamy Państwa do korzystania z usług elektronicznych, które pozwalają załatwić część spraw urzędowych…

Płatne praktyki absolwenckie

Data dodania
Informujemy o możliwości odbywania PŁATNYCH PRAKTYK ABSOLWENCKICH (organizowanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009 roku o praktykach absolwenckich Dz.…

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim

Data dodania
Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim działając na podstawie § 36 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 października 2019 r. w sprawie szczegółowego…

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Data dodania
Włączając się w działania podejmowane w ramach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem" informuję, iż w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim w dniach …