Dni 2 maja i 21 czerwca 2019 roku dniami wolnymi od pracy

Uprzejmie informuje się, iż na podstawie Zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim Nr A-022-6/19 z dn. 1 lutego 2019 r. w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim dzień 2 maja 2019 roku ustalono dniem wolnym od pracy za odpracowaniem w dniu 18 maja 2019 roku (sobota) oraz dzień 21 czerwca 2019 roku ustalono dniem wolnym od pracy za odpracowaniem w dniu 15 czerwca 2019 roku (sobota)
W związku z powyższym ustalone zostają godziny urzędowania wszystkich jednostek organizacyjnych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim w dniach 18 maja i 15 czerwca 2019 roku od 7.30 do 15.30.
Jednocześnie wskazane godziny urzędowania Sądu w tym dniu, są także godzinami przyjmowania interesantów.