Dostawa energii elektrycznej do obiektów Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim

Nr postępowania: ZP-2/16

Przedmiot postępowania:

  • Dostawa energii elektrycznej do obiektów Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim

Opis postępowania:

  • Dostawa energii elektrycznej do obiektów Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim

Termin wykonania:

  • od dnia 1.01.2017 do dnia 31.12.2017

Wynik postępowania: