Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów

Nr postępowania: G.2418-9/17

Przedmiot postępowania:

  • Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów

Opis postępowania:

  • Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów

Termin wykonania:

  • do dnia 31.12.2017

Termin składania ofert:

  • 2017-04-28 15:15

Termin otwarcia ofert:

  • 2017-04-28 15:30

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej:

Wynik postępowania: