Dzień 10 listopada 2017 roku dniem wolnym od pracy

Uprzejmie informuję, iż na podstawie Zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim Nr A-022-3/17 z dn. 26 maja 2017 r. dzień 10 listopada 2017 roku w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim ustalono dniem wolnym od pracy za święto przypadające w dniu 11 listopada 2017 r. (sobota)