Dzień 8 stycznia 2018 roku dniem wolnym od pracy

Uprzejmie informuję, iż na podstawie Zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim Nr A-022-6/17 z dn. 30 października 2017 r. dzień 8 stycznia 2018 roku w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim ustalono dniem wolnym od pracy za święto przypadające w dniu 6 stycznia 2018 r. (sobota)