Godziny pracy Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim w dniu 09.04.2018

Uprzejmie informuje się, iż ustalone zostają godziny urzędowania wszystkich jednostek organizacyjnych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim w dniu 9 kwietnia 2018 roku od 7.30 do 15.30. Kasa Sądu w budynku w Bielsku Podlaskim ul. 3 Maja 7 czynna będzie w godzinach od 8.00 do 12.00.
Jednocześnie wskazane godziny urzędowania Sądu w tym dniu, są także godzinami przyjmowania interesantów.