Godziny pracy Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim w dniu 23.12.2019

Uprzejmie informuje się, iż w dniu 23 grudnia 2019 roku ustalone zostają godziny urzędowania wszystkich jednostek organizacyjnych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim w godzinach od 7.30 do 15.30. Jednocześnie wskazane godziny urzędowania Sądu w tych dniach, są także godzinami przyjmowania interesantów.