Rozmiar tekstu: +A  -A
bip.gov.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Od 1 maja 2008 r. organy władzy publicznej zobowiązane są przyjmować dokumenty w postaci elektronicznej. W celu umożliwienia obywatelom szybszego załatwiania spraw w urzędach i instytucjach publicznych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, jako właściwy do spraw informatyzacji, stworzył platformę internetowej wymiany dokumentów elektronicznych ePUAP na której mają być umieszczone Elektroniczne Skrzynki Podawcze. Z platformy ePUAP może korzystać każdy obywatel posiadający dostęp do Internetu oraz zainteresowany "wizytą w urzędzie online".

UWAGA: Tylko osoby posiadające bezpłatne konto użytkownika na platformie ePUAP uprawnione są do złożenie elektronicznego pisma do Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim


Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Sądu:

 • Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie Xades-Bes. Kwestie dotyczące podpisu regulowane są ustawą o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2001, Nr 130 poz. 1450), której realizacja pozostaje w kompetencji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 • Akceptowalne formaty załączników do dokumentów:
  • DOC, RTF
  • PDF
  • TXT
  • GIF, TIF, BMP, JPG
 • Wielkość wszystkich załączonych dokumentów do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 • Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Chcąc uzyskać kwalifikowany podpis elektroniczny należy zgłosić się do jednego z kwalifikowanych polskich centrów certyfikacji, których rejestr dostępny jest na stronie Narodowego Centrum Certyfikacji.

Chcąc uzyskać profil zaufany na platformie ePUAP należy zalogować się na swoje konto i wypełnić wniosek dostępny w zakładce "Profil Zaufany".Publikacja: Łukasz Zabrocki
Publikacja dnia: 18.05.2012 10:06
Redakcja: Wojciech Zalewski
Dokument z dnia: 06.12.2009 14:15
Dokument oglądany razy: 10 223