Rozmiar tekstu: +A  -A
bip.gov.pl

Portal Informacyjny

Internetowy Portal Informacyjny Sądów Apelacji Białostockiej  (zwany Portalem Informacyjnym) jest serwisem, który ma na celu ułatwienie podmiotom upoważnionym i uprawnionym w myśl obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności stronom postępowania i ich pełnomocnikom, a także sędziom i prokuratorom dostępu do informacji o stanie spraw i o czynnościach podejmowanych w sprawie, jakie znajdują się w oprogramowaniu wspomagającym biurowość sądową w sprawach rozpoznawanych przed Sądem Rejonowym w Bielsku Podlaskim. Aby zostać użytkownikiem Portalu Informacyjnego, należy zarejestrować się wypełniając „Wniosek o rejestrację konta”, który jest dostępny na stronie głównej serwisu. Weryfikacja danych odbywa się w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim poprzez porównanie danych podanych we wniosku z ważnym dokumentem tożsamości, a w przypadku profesjonalnego pełnomocnika również z legitymacją potwierdzającą wykonywanie zawodu prawniczego. Weryfikacja danych kończy się aktywacją konta oraz wydrukowaniem przez pracowników Biura Obsługi Interesanta potwierdzenia założenia konta zawierającego login i hasło, które otrzymuje użytkownik. Zasady funkcjonowania i warunki korzystania z Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim szczegółowo określa Regulamin, opublikowany na stronie serwisu. Portal Informacyjny jest dostępny pod adresem

https://portal.bialystok.sa.gov.pl

Załączniki:

Regulamin Portalu Informacyjnego

Zarządzenie A-022–18/13 Prezesa Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim

Zgoda na przetwarzanie danychPublikacja: Łukasz Zabrocki
Publikacja dnia: 07.01.2014 15:17
Redakcja: Łukasz Zabrocki
Dokument z dnia: 07.01.2014 15:16
Dokument oglądany razy: 11 732