Informacja dot. wirusa SARS-CoV-2 („koronawirusa”)

Szanowni Państwo,
W związku z aktualną sytuacją w kraju związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 tzw. koronawirusa, w trosce o zdrowie interesantów i pracowników Sądu uprzejmie prosimy, aby w przypadku braku konieczności osobistego stawiennictwa w sądzie (np. udział w wokandzie) korzystać z innych dostępnych rozwiązań kontaktu z sądem np.: kontakt telefoniczny, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też portal informacyjny.

Jeśli osoba wezwana na rozprawę (np. strona postępowania, pełnomocnik, obrońca, świadek), wróciła z kraju/rejonu uznanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego za szczególnie niebezpieczny lub miała kontakt z osobą, u której stwierdzono zarażenie koronawirusem, prosimy o niezwłoczne przekazanie tej informacji telefonicznie tel. (85) 731 21 65, tel. (85) 731 21 67, bądź drogą mailową do Biura Obsługi Interesantów e-mail: boi@bielsk-podlaski.sr.gov.pl

Informacja powinna zawierać: sygnaturę sprawy, imię i nazwisko osoby wezwanej, status w sprawie, kontaktowy numer telefonu albo adres mailowy oraz termin rozprawy, na który została wezwana.

Link do strony internetowej:
https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie
https://www.gov.pl/koronawirus