Instytucje

Sąd Rejonowy w Białymstoku
ul. Mickiewicza 103
15-950 Białystok
Tel: (85) 665 62 22
Fax: (85) 665 63 33
boi@bialystok.sr.gov.pl
http://www.bialystok.sr.gov.pl

Sąd Rejonowy w Sokółce
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7
16-100 Sokółka
Tel: (85) 711 41 29
Fax: (85) 711 41 29
boi@sokolka.sr.gov.pl
http://www.sokolka.sr.gov.pl

Izba Adwokacka w Białymstoku
ul. Przejazd 2A
15-430 Białystok
Tel: (85) 742 25 50
Fax: (85) 742 07 67
ora.bialystok@adwokatura.pl

Naczelna Rada Adwokacka
ul. Świętojerska 16
00-202 Warszawa
Tel: (22) 505 25 01
Fax: (22) 505 25 08
nra@nra.pl
www.adwokatura.pl

Okręgowa Izba Radców Prawnych
ul. Przejazd 2A
15-430 Białystok
Tel: (85) 746 03 89
Fax: (85) 744 50 94
oirp@oirp.bialystok.pl
http://www.oirp.bialystok.pl

Krajowa Izba Radców Prawnych
Al. Ujazdowskie 18 lok. 4
00-478 Warszawa
Tel: (22) 622 05 88
Tel: (22) 622 84 28
Tel: (22) 622 84 33
Fax: w. 105
kirp@kirp.pl
http://www.kirp.pl

Izba Notarialna w Białymstoku
ul. Warszawska 72 lok. 013
15-078 Białystok
Tel: 85 732 20 50
Fax: (85) 732 20 93
izba@notariat.bialystok.pl
http://www.notariat.bialystok.pl

Krajowa Rada Notarialna
ul. Dzika 19/23
00-172 Warszawa
Fax: (22) 635 79 10
http://www.krn.org.pl

Rada Izby Komorniczej
ul. Młynowa 21 pok. 311
15-404 Białystok
Tel: (85) 741 12 87
http://www.izba.bialostocka.komornik.pl

Prokuratura Rejonowa w Bielsku Podlaskim
ul. 3-go Maja 7
17-100 Bielsk Podlaski
Tel: (85) 731 28 80
Fax: (85) 731 28 89
sekretariat.bielsk@bialystok.po.gov.pl

Prokuratura Rejonowa w Hajnówce
ul. Warszawska 87
17-200 Hajnówka
Tel: (85) 682 93 43
Fax: (85) 682 21 58
sekretariat.hajnowka@bialystok.po.gov.pl

Prokuratura Rejonowa w Siemiatyczach
ul. Legionów Piłsudskiego 3
17-300 Siemiatycze
Tel: (85) 656 59 40
Fax: (85) 656 59 49
sekretariat.siemiatycze@bialystok.po.gov.pl

Prokuratura Okręgowa w Białymstoku
ul. Kilińskiego 14
15-950 Białystok
Tel: (85) 748 71 10
Fax: (85) 748 71 55
http://www.bialystok.po.gov.pl

Prokuratura Apelacyjna w Białymstoku
ul. Włókiennicza 32
15-464 Białystok
Tel: (85) 676 81 00
Fax: (85) 732 79 13
sekretariat@bialystok.pa.gov.pl
http://www.bialystok.pa.gov.pl