Pomoc prawna

Bezpłatna pomoc prawna

Wykaz instytucji lokalnych udzielających pomocy prawnej

  1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
   ul. 3-go Maja 17
   17-100 Bielsk Podlaski
   Tel. (85) 833 26 76
   centrum3maja@poczta.onet.pl
   Punkt Poradniczo-Konsultacyjny (poradnictwo psychologiczne) pok. nr 5
   Poniedziałek: 8.30 – 15.30
   Wtorek-czwartek: 7.30 – 11.30
  2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
   ul. Leg. Piłsudskiego 3
   17-300 Siemiatycze
   Tel. (85) 730 05 07
   pcpr_siemiatycze@wp.pl
   Zespół Specjalistycznego Poradnictwa
   w skład którego wchodzi 2 pracowników i 1 psycholog udziela porad w zakresie prawnym oraz psychologicznym w poniedziałki i środy 16.30 – 18.30, pok. 33
  3. Poradnia Konsultacyjno-Prawna – Maria Iwanicka
   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim
   ul. Kazimierzowska 18/3
   17-100 Bielsk Podlaski
   Tel. (85) 730 20 06 wew. 31
   poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30, pok. 12
  4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce
   ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10 A
   17-200 Hajnówka
   pcpr@powiat.hajnowka.pl
   Poradnictwo prawne udzielane jest w czwartki w godz. 10.00 – 13.00 pok. 5 za pośrednictwem SKYPE po wcześniejszym umówieniu się na wizytę
  5. Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT
   Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem zapewnia nieodpłatnie:

   • pomoc prawną,
   • pomoc psychologiczną,
   • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów przez mediację,
   • pomoc tłumacza migowego,
   • pomoc tłumacza języka obcego,
   • pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz wyrobów medycznych, niezbędnych w procesie leczniczym,
   • pokrywanie kosztów zakupu żywności lub bonów żywnościowych,
   • pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej,
   • finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny,
   • pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, także na zasadach indywidualnego kształcenia,
   • pokrywanie kosztów szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe,
   • finansowanie kosztów wyjazdów zorganizowanych dla małoletnich,
   • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw związanych z uzyskiwaniem pomocy,
   • pomoc opiekuna pokrzywdzonego.

   Zapewnia pokrzywdzonemu bezpłatność w uzyskaniu wsparcia oraz dyskrecję w zakresie świadczonej pomocy psychologicznej, prawnej i finansowej.

   Telefoniczna Poradnia dla Pokrzywdzonych Przestępstwem w woj. podlaskim

   tel. 883 240 678

   Czynna poniedziałek – piątek: 08.00-18.00, sobota: 08.00-15.00

   Plakat Pryzmat Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem
   Ulotka Pryzmat Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem
   Ulotka Pryzmat Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem 2

   OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W SUWAŁKACH
   Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT
   16–400 Suwałki, ul. Noniewicza 91
   tel./fax 87 565 02 58
   kom. 883 240 678
   pokrzywdzeni@pryzmat.org.pl
   www.pryzmat.org.pl
   Godziny dyżurów specjalistów:
   Doradca ds. osób pokrzywdzonych:
   Poniedziałek: 12.00 – 20.00
   Wtorek – Piątek: 08.00 – 16.00
   Sobota: 08.00 – 12.00

   OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W BIAŁYMSTOKU
   Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych
   15-879 Białystok, ul. Św. Rocha 3 pok. 204
   tel. 884 657 606
   pokrzywdzeni.bialystok@pryzmat.org.pl
   Godziny dyżurów specjalistów:
   Doradca ds. osób pokrzywdzonych:
   Poniedziałek: 13.00 – 20.00
   Wtorek – Piątek: 09.00 – 16.00
   Sobota: 08.00 – 12.00

   OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W ŁOMŻY
   Stowarzyszenie Wspieranie Edukacji i Rynku Pracy i Zespół Szkół im. St. Staszica w Łomży
   18-400 Łomża, ul. Wojska Polskiego 113
   kom. 884 657 604
   pokrzywdzeni.lomza@pryzmat.org.pl
   Godziny dyżurów specjalistów:
   Doradca ds. osób pokrzywdzonych:
   Poniedziałek: 13.00 – 20.00
   Wtorek – Piątek: 09.00 – 16.00
   Sobota: 08.00 – 12.00

   OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W HAJNÓWCE
   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce
   17-200 Hajnówka, ul. 11 Listopada 24
   tel. 795 676 593
   pokrzywdzeni.hajnowka@pryzmat.org.pl
   Godziny dyżurów specjalistów:
   Doradca ds. osób pokrzywdzonych:
   Poniedziałek: 13.00 – 20.00
   Wtorek – Piątek: 09.00 – 16.00
   Sobota: 08.00 – 12.00

   *Pomoc prawna i psychologiczna udzielana jest po wcześniejszym umówieniu wizyty.
   *Pomoc tłumacza migowego, tłumacza języka obcego oraz mediatora organizowana jest po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania.

Informacje na temat udzielania bezpłatnej pomocy prawnej są dostępne na stronie internetowej
Ministerstwa Sprawiedliwości.

Informacje na temat pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Pliki do pobrania