Sprawozdania

W wykonaniu dyspozycji zawartej w § 11.1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 925) zamieszczamy do pobrania sprawozdania statystyczne dotyczące działalności Sądu Rejonowego w Białymstoku sporządzone w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej.

2019 rok
MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - II WK
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - VII WK
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - VIII WK
MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji
MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji - II WK
MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji - VII WK
MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji - VIII WK
MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia - II WK
MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia - VII WK
MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia - VIII WK
MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń
MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń - II WK
MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń - VII WK
MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń - VIII WK
MS-S16 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - IX WKW
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - V WKW
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - X WKW
MS- Kom23 Sprawozdanie z czynności komornika
MS-S40 Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sadowej

III kwartał 2019 roku
MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - II WK
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - VII WK
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - VIII WK
MS-S16 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - IX WKW
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - V WKW
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - X WKW

I półrocze 2019 roku
MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - II WK
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - VII WK
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - VIII WK
MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji
MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji - II WK
MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji - VII WK
MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji - VIII WK
MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia - II WK
MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia - VII WK
MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia - VIII WK
MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń
MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń - II WK
MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń - VII WK
MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń - VIII WK
MS-S16 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - IX WKW
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - V WKW
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - X WKW
MS- Kom23 Sprawozdanie z czynności komornika
MS-S40 Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sadowej

I kwartał 2019 roku
MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - II WK
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - VII WK
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - VIII WK
MS-S16 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - IX WKW
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - V WKW
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - X WKW

2018 rok
MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - II WK
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - VII WK
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - VIII WK
MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji
MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji - II WK
MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji - VII WK
MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji - VIII WK
MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia - II WK
MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia - VII WK
MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia - VIII WK
MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń
MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń - II WK
MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń - VII WK
MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń - VIII WK
MS-S16 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - IX WKW
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - V WKW
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - X WKW
MS- Kom23 Sprawozdanie z czynności komornika
MS-S40 Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sadowej
MS-S62r Sprawozdanie w sprawach reprywatyzacyjnych

III kwartał 2018 roku
MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - II WK
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - VII WK
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - VIII WK
MS-S16 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - IX WKW
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - V WKW
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - X WKW

I półrocze 2018 roku
MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - II WK
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - VII WK
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - VIII WK
MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji
MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji - II WK
MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji - VII WK
MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji - VIII WK
MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia - II WK
MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia - VII WK
MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia - VIII WK
MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń
MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń - II WK
MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń - VII WK
MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń - VIII WK
MS-S16 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - IX WKW
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - V WKW
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - X WKW
MS- Kom23 Sprawozdanie z czynności komornika
MS-S40 Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sadowej

I kwartał 2018 roku
MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - II WK
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - VII WK
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - VIII WK
MS-S16 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - IX WKW
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - V WKW
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - X WKW

2017 rok
MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - II WK
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - VII WK
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - VIII WK
MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji
MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji - II WK
MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji - VII WK
MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji - VIII WK
MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia - II WK
MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia - VII WK
MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia - VIII WK
MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń
MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń - II WK
MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń - VII WK
MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń - VIII WK
MS-S16 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - IX WKW
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - V WKW
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - X WKW
MS- Kom23 Sprawozdanie z czynności komornika
MS-S40 Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sadowej
MS-S61 Sprawozdanie w sprawach cywilnych
MS-S60 Sprawozdanie w sprawach cywilnych

III kwartał 2017 roku
MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - II WK
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - VII WK
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - VIII WK
MS-S16 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - IX WKW
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - V WKW
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - X WKW

I półrocze 2017 roku
MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - II WK
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - VII WK
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - VIII WK
MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji
MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji - II WK
MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji - VII WK
MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji - VIII WK
MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia - II WK
MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia - VII WK
MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia - VIII WK
MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń
MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń - II WK
MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń - VII WK
MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń - VIII WK
MS-S16 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - IX WKW
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - V WKW
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - X WKW
MS- Kom23 Sprawozdanie z czynności komornika
MS-S40 Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sadowej

I kwartał 2017 roku
MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - II WK
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - VII WK
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - VIII WK
MS-S16 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - IX WKW
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - V WKW
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - X WKW

2016 rok
MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - II WK
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - VII WK
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - VIII WK
MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji
MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji - II WK
MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji - VII WK
MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji - VIII WK
MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia - II WK
MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia - VII WK
MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia - VIII WK
MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń
MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń - II WK
MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń - VII WK
MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń - VIII WK
MS-S16 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - IX WKW
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - V WKW
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - X WKW
MS- Kom23 Sprawozdanie z czynności komornika
MS-S40 Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sadowej

III kwartał 2016 roku
MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - II WK
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - VII WK
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - VIII WK
MS-S16 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - IX WKW
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - V WKW
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - X WKW

I półrocze 2016 roku
MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - II WK
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - VII WK
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - VIII WK
MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji
MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji - II WK
MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji - VII WK
MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji - VIII WK
MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia - II WK
MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia - VII WK
MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia - VIII WK
MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń
MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń - II WK
MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń - VII WK
MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń - VIII WK
MS-S16 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - IX WKW
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - V WKW
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - X WKW
MS- Kom23 Sprawozdanie z czynności komornika
MS-S40 Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sadowej

I kwartał 2016 roku
MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - II WK
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - VII WK
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - VIII WK
MS-S16 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - IX WKW
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - V WKW
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - X WKW

2015 rok
MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - II WK
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - VII WK
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - VIII WK
MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji
MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji - II WK
MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji - VII WK
MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji - VIII WK
MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia - II WK
MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia - VII WK
MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia - VIII WK
MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń
MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń - II WK
MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń - VII WK
MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń - VIII WK
MS-S16 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - IX WKW
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - V WKW
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - X WKW
MS- Kom23 Sprawozdanie z czynności komornika
MS-S40 Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sadowej
MS-S18 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych nieletnich

III kwartał 2015 roku
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - II WK
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - VII WK
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - VIII WK
MS-S16 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - IX WKW
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - V WKW
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - X WKW
MS-S18 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych nieletnich

I półrocze 2015 roku
MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - II WK
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - VII WK
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - VIII WK
MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji
MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji - II WK
MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji - VII WK
MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji - VIII WK
MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia - II WK
MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia - VII WK
MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia - VIII WK
MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń
MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń - II WK
MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń - VII WK
MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń - VIII WK
MS-S16 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - IX WKW
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - V WKW
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - X WKW
MS- Kom23 Sprawozdanie z czynności komornika
MS-S40 Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sadowej
MS-S18 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych nieletnich

I kwartał 2015 roku
MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - II WK
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - VII WK
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - VIII WK
MS-S16 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - IX WKW
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - V WKW
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - X WKW
MS-S18 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych nieletnich