Sprawozdania

W wykonaniu dyspozycji zawartej w § 11.1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 925) zamieszczamy do pobrania sprawozdania statystyczne dotyczące działalności Sądu Rejonowego w Białymstoku sporządzone w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej.

2017 rok
MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji
MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń
MS-S16 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych
MS-S40 Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sadowej
MS- Kom23 Sprawozdanie z czynności komornika
MS-S60 Sprawozdanie w sprawach cywilnych
MS-S11 Sprawozdanie w sprawach cywilnych

I półrocze 2017 roku
MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji
MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń
MS-S16/18 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych
MS-S40 Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sadowej
MS- Kom23 Sprawozdanie z czynności komornika

2016 rok
MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji
MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń
MS-S16/18 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych
MS-S40 Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sadowej
MS- Kom23 Sprawozdanie z czynności komornika

I półrocze 2016 roku
MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji
MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń
MS-S16/18 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych
MS- Kom23 Sprawozdanie z czynności komornika

2015 rok
MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji
MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń
MS-S16 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych z zakresu spraw cywilnych z wyłączeniem spraw nieletnich
MS-S18 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych nieletnich
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych
MS-S40 Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sadowej
MS- Kom23 Sprawozdanie z czynności komornika

I półrocze 2015 roku
MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji
MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń
MS-S16 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych z zakresu spraw cywilnych z wyłączeniem spraw nieletnich
MS-S18 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych nieletnich
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych
MS-S40 Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej
MS-Kom23 Sprawozdanie z czynności komornika

Pliki do pobrania

 • pdf S05R20164
  Data dodania: 2 marca 2018 13:41 Rozmiar pliku: 923 KB
 • pdf S61R20174
  Data dodania: 2 marca 2018 13:44 Rozmiar pliku: 292 KB
 • pdf S60R20174
  Data dodania: 2 marca 2018 13:45 Rozmiar pliku: 503 KB
 • pdf S40R20174
  Data dodania: 2 marca 2018 13:45 Rozmiar pliku: 576 KB
 • pdf S23K20174
  Data dodania: 2 marca 2018 13:45 Rozmiar pliku: 450 KB
 • pdf S20K20174
  Data dodania: 2 marca 2018 13:46 Rozmiar pliku: 336 KB
 • pdf S16R20174
  Data dodania: 2 marca 2018 13:46 Rozmiar pliku: 1 MB
 • pdf S10R20174
  Data dodania: 2 marca 2018 13:47 Rozmiar pliku: 578 KB
 • pdf S07R20174
  Data dodania: 2 marca 2018 13:47 Rozmiar pliku: 425 KB
 • pdf S06R20174
  Data dodania: 2 marca 2018 13:48 Rozmiar pliku: 2 MB
 • pdf S01R20174
  Data dodania: 2 marca 2018 13:49 Rozmiar pliku: 2 MB
 • pdf S05R20174
  Data dodania: 2 marca 2018 13:59 Rozmiar pliku: 1 MB