Podmioty sprawujące dozór

Informacja dla podmiotów, którym powierzono sprawowanie dozoru

Niniejszym zamieszczamy informacje o uprawnieniu stowarzyszeń, organizacji lub instytucji, do których działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym, albo osób godnych zaufania do sprawowania dozoru nad skazanym lub sprawcą przestępstwa, wynikających z art. 170 § 2 Kodeksu karnego wykonawczego.

Pliki do pobrania