Komunikat w sprawie przyjmowania interesantów

W związku z gwałtownym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 („koronawirusa”), uprzejmie informuję, że z dniem 12 marca 2020 r., Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim:

  • wstrzymuje osobiste przyjmowanie interesantów na okres od 12 marca 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r.,
  • wstrzymuje udostępnianie akt i dokumentów w Czytelni Akt, Wydziałach, Zespołach Kuratorskiej Służby Sądowej obu pionów i Archiwum Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim w okresie od 12 marca 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r.
  • wstrzymuje pracę Kasy Sądu na okres od 12 marca 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r.

Brak dostępu do akt oraz niestawiennictwo na rozprawie uzasadnione stanem zdrowia powinno być niezwłocznie zgłoszone Kierownikowi Sekretariatu Wydziału, w którym toczy się sprawa celem przekazania informacji o powyższym Przewodniczącym Wydziału oraz Sędziemu Referentowi.

Kontakt z Sądem możliwy będzie wyłącznie korespondencyjnie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: