Do pełnienia funkcji koordynatora do spraw dostępności w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim, wyznacza się następujące osoby:

 • w zakresie dostępności architektonicznej:
  Dariusz Kozłowski
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Telefon: 85 731 21 02
 • w zakresie dostępności cyfrowej:
  Łukasz Zabrocki
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Telefon: 85 731 21 19
 • w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:
  Wioletta Wróblewska
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Telefon: 85 731 21 06

Do zadań koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:

 1. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim.
 2. Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 cytowanej wyżej ustawy.
 3. Monitorowanie działalności Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim, w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 4. Terminowe sporządzanie raportów lub sprawozdań o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w zakresie działalności Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim i przekazywanie ich odpowiednim instytucjom oraz zlecanie publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim.
 5. Zlecanie publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim danych kontaktowych koordynatorów do spraw dostępności oraz treści planu działania, o którym mowa w pkt.2.
 6. Przedstawianie Prezesowi Sądu i Dyrektorowi Sądu bieżących informacji o podejmowanych działaniach w zakresie realizowanych zadań.

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.bielsk-podlaski.sr.gov.pl

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest Częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treść w trakcie przygotowania.

Wyłączenia

Linki do dokumentów w postaci plików pdf, doc, docx, xls, których nie wytworzył Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, w tym interaktywna mapa dojazdu do Sądu

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

 • w zakresie dostępności architektonicznej:
  Dariusz Kozłowski
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Telefon: 85 731 21 02
 • w zakresie dostępności cyfrowej:
  Łukasz Zabrocki
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Telefon: 85 731 21 19
 • w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:
  Wioletta Wróblewska
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Telefon: 85 731 21 06

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim
  Adres: ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Telefon: 85 731 21 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej dla osób niepełnosprawnych w budynkach Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim:

budynek przy ul. 3 Maja 7, Bielsk Podlaski - wysoki parter dostępny schodami i windą, piętra I i II dostępne tylko schodami.

budynek przy ul. Mickiewicza 53, Bielsk Podlaski - wysoki parter dostępny tylko schodami.

budynek przy ul. Mickiewicza 32, Bielsk Podlaski - II piętro dostępny tylko schodami.

budynek przy ul. Górna 61, Siemiatycze - wysoki parter dostępny schodami i podjazdem, piętro I dostępne tylko schodami.

budynek przy ul. Warszawska 87, Hajnówka - wysoki parter dostępny schodami i windą, piętra I - III dostępne schodami i windą.

W budynkach nie ma pętli indukcyjnych.

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynkach nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Serwis jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Może być używany na różnych platformach sprzętowych (stacjonarnych, mobilnych) i programowych (systemy operacyjne, przeglądarki).

Inne informacje i oświadczenia

Zgodność ze standardami

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

 • HTML 5
 • WCAG 2.0 (poziom AA)
 • Section 508

Zgodność z prawem polskim i międzynarodowym

Serwis spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Rozporządzenie to wskazuje, że od czerwca 2015 r. serwisy publiczne musza spełniać wymagania dostępności. Powołuje się ono przy tym na specyfikację Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.0 na poziomie AA.

Serwis spełnia także zapisy dokumentów

 • Deklaracja Ministrów z 11 czerwca 2006
 • Inicjatywa i2010
 • Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ

Kompatybilność

Serwis jest rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych.

Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu
 • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach

Skróty klawiaturowe

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Pomoc w nawigacji

Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

Strona główna

Struktura organizacyjna

Prezes

Dyrektor Sądu

Sędziowie i Referendarze

Wydziały

I Wydział Cywilny

II Wydział Karny

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

V Wydział Ksiąg Wieczystych

VII Zamiejscowy Wydział Karny w Hajnówce

VIII Zamiejscowy Wydział Karny w Siemiatyczach

IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Hajnówce

X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Siemiatyczach

Oddziały

Oddział Administracyjny

Archiwum

Informatyk

Oddział Finansowy

Zespoły Kuratorskie

Inne stanowiska

Informacje

Godziny urzędowania

Biuro Obsługi Interesanta

Czytelnia Akt

Biuro Podawcze

Kasa Sądu

Konta bankowe

Opłaty sądowe

Lekarze sądowi

Rejestry Sądowe

Mediatorzy

Biegli sądowi

Komornicy

Tłumacze przysięgli

Instytucje

Informacje o sposobach wszczynania postępowań

Pytania i odpowiedzi

Wzory i formularze

Skargi i wnioski

Dojazd do Sądu

Informacja dla osób niepełnosprawnych

Sale rozpraw

Ochrona danych osobowych

Aktualności

Rejestr aktualności usuniętych

Ogłoszenia sądowe

Pomoc prawna

Załatw sprawę przez internet

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Księga Wieczysta

E-Sąd

Krajowy Rejestr Sądowy

Portal Informacyjny

Koordynator do spraw dostępności

Wokanda

Orzecznictwo

Informacje o podmiocie

Podstawa prawna

Właściwość rzeczowa i miejscowa

Majątek Sądu

Kontrola zarządcza

Sprawozdania statystyczne

Sprawozdania finansowe

Wideokonferencje

Zamówienia publiczne

Archiwum zamówień publicznych

Plan zamówień publicznych

Oferty pracy

Aktualne oferty pracy

Archiwum ofert pracy

Dostęp do informacji publicznej

Kontakt

Mapa strony

Redakcja BIP

Polityka prywatności

Oświadczenie o dostępności

Pomoc

Kontakt z administratorem

Polityka plików Cookie

Podkategorie

Ostatnio dodane artykuły

COM_CONTENT_READ_MOREGłówna


Zamawiający:

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim
ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski
tel. 85 731 21 02, fax: 85 731 21 49
NIP 543-10-22-411 Regon 00321307


COM_CONTENT_READ_MOREZamówienia publiczne

Sąd Apelacyjny w Białymstoku
www.bialystok.sa.gov.pl


15-950 Białystok, ul. Mickiewicza 5
tel.: (0-85) 732-80-82
fax: (0-85) 732-90-01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sąd urzęduje w godzinach:
poniedziałek – piątek – 7.30 – 15.30

Biuro podawcze jest czynne:
poniedziałek – piątek – 7.30 –15.00

Biuro Obsługi Interesantów jest czynne:
poniedziałek – piątek – 8.00 – 15.00.

tel. 85 7430727

Czytelnia akt jest czynna:
poniedziałek – piątek – 8.00 – 15.00.

 tel. 85 7430726

1 grudnia 2009r. w Sądzie Apelacynym w Białymstoku uruchomione zostało Biuro Obsługi Interesantów (pok. 018) i Czytelnia Akt (pok. 019). Oba pomieszczenia znajdują się bezpośrednio przy wejściu od strony ulicy Świętojańskiej.

W Biurze Obsługi Interesantów:

1. udzielane są informacje:
• o stanie i biegu spraw toczących się w Sądzie,
• o terminach i miejscach rozpraw,
• o sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do Sądu,
• o kosztach sądowych i sposobie ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych,
• o przesłankach ustanowienia obrońcy, adwokata lub radcy prawnego z urzędu,
• o rodzajach środków odwoławczych i terminach do ich wniesienia,
• o wydziałach w Sądzie, ich właściwości i lokalizacji;

2. udostępniane są listy kancelarii adwokackich, radcowskich, notarialnych i niektórych instytucji pozasądowych;
3. udostępniane są numery telefoniczne oraz adresy innych sądów;
4. pracownik Biura kieruje do właściwych sal rozpraw.

W Czytelni Akt są udostępniane osobom uprawnionym akta spraw prowadzonych w Sądzie.

Aby uniknąć oczekiwania na akta należy wcześniej ustalić termin udostępnienia z kierownikiem właściwego sekretariatu (telefony są podane w module "Wydziały").

Redaktor strony:
Janusz Sulima
tel. (085)7430274
fax. (085)7329001
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

COM_CONTENT_READ_MOREInformacje ogólne