Zamówienia publiczne

Świadczenie usług ochronnych osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej w obiektach Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim

Data dodania
Nr postępowania: ZP-2/18 Przedmiot postępowania: Świadczenie usług ochronnych osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej w obiektach Sądu Rejonowego w Bielsku…

Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim

Data dodania
Nr postępowania: ZP-1/18 Przedmiot postępowania: Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim Opis postępowania:…

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów

Data dodania
Nr postępowania: G. 2418-10/18 Przedmiot postępowania: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów. Termin wykonania: Do dnia 31.12.2018 r. Termin składania…