Zamówienia publiczne

Świadczenie usług ochronnych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej

Data dodania
Nr postępowania: ZP-1/17 Przedmiot postępowania: Świadczenie usług ochronnych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej Opis postępowania: Świadczenie usług ochronnych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej w obiektach: Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim przy ulicy 3 Maja 7, Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim, Wydziałów Zamiejscowych w Hajnówce przy ul. Warszawskiej 87, Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim, Wydziałów Zamiejscowych…

Dostawa energii elektrycznej do obiektów Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim

Data dodania
Nr postępowania: ZP-2/16 Przedmiot postępowania: Dostawa energii elektrycznej do obiektów Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim Opis postępowania: Dostawa energii elektrycznej do obiektów Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim Termin wykonania: od dnia 1.01.2017 do dnia 31.12.2017 Wynik postępowania: