Zamawiający:

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim
ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski
tel. 85 731 21 02, fax: 85 731 21 49
NIP 543-10-22-411 Regon 00321307


Nr postępowania: ZP-2/20

Przedmiot postępowania:

  • Remont – docieplenie elewacji budynku Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Hajnówce przy ulicy Warszawskiej 87

Opis postępowania:

  • Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących „Remont – docieplenie elewacji budynku Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Hajnówce przy ulicy Warszawskiej 87”.

Termin wykonania:

  • Do dnia 30.11.2020

Termin składania ofert:

  • 2020-08-21 10:00

Termin otwarcia ofert:

  • 2020-08-21 10:30

Link do Urzędu Zamówień Publicznych:

Podkategorie