Zamówienia publiczne

Świadczenie usługi w zakresie sprzątania obiektów i posesji

Data dodania
Nr postępowania: ZP-2/19 Przedmiot postępowania: Świadczenie usługi w zakresie kompleksowego sprzątania powierzchni biurowej w budynkach i lokalach Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim…

Świadczenie usług ochronnych osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej w obiektach Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim przy ulicy 3 Maja 7

Data dodania
Nr postępowania: ZP-1/19 Przedmiot postępowania: Świadczenie usług ochronnych osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej w obiektach Sądu Rejonowego w Bielsku…

Świadczenie usług związanych z realizacją zadań ochrony danych osobowych oraz zadań przypisanych inspektorowi ochrony danych

Data dodania
Nr postępowania: G.240-15/19 Przedmiot postępowania: Świadczenie usług związanych z realizacją zadań ochrony danych osobowych oraz zadań przypisanych inspektorowi ochrony danych Opis postępowania:…

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów

Data dodania
Nr postępowania: G. 2418-14/19 Przedmiot postępowania: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów. Termin wykonania: Do dnia 31.12.2019 r. Termin składania…