Archiwum zamówień publicznych

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów

Data dodania
Nr postępowania: G. 2418-14/19 Przedmiot postępowania: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów. Termin wykonania: Do dnia 31.12.2019 r. Termin składania…

Usługa szkolenia nt. „Zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych – RODO w pracy kuratorów sądowych”

Data dodania
Nr postępowania: G. 240-21/18 Przedmiot postępowania: Usługa szkolenia nt. „Zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych – RODO w pracy kuratorów sądowych”.…

Świadczenie usługi w zakresie sprzątania obiektów i posesji

Data dodania
Nr postępowania: ZP-3/18 Przedmiot postępowania: Świadczenie usługi w zakresie sprzątania obiektów i posesji (terenu zewnętrznego) oraz lokali Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim…

Świadczenie usług ochronnych osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej w obiektach Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim

Data dodania
Nr postępowania: ZP-2/18 Przedmiot postępowania: Świadczenie usług ochronnych osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej w obiektach Sądu Rejonowego w Bielsku…

Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim

Data dodania
Nr postępowania: ZP-1/18 Przedmiot postępowania: Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim Opis postępowania:…

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów

Data dodania
Nr postępowania: G. 2418-10/18 Przedmiot postępowania: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów. Termin wykonania: Do dnia 31.12.2018 r. Termin składania…

Świadczenie usługi w zakresie sprzątania obiektów i posesji (terenu zewnętrznego) oraz lokali Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim

Data dodania
Nr postępowania: ZP-2/17 Przedmiot postępowania: Świadczenie usługi w zakresie sprzątania obiektów i posesji (terenu zewnętrznego) oraz lokali Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim.…

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów

Data dodania
Nr postępowania: G.2418-9/17 Przedmiot postępowania: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów Opis postępowania: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i…

Świadczenie usług ochronnych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej

Data dodania
Nr postępowania: ZP-1/17 Przedmiot postępowania: Świadczenie usług ochronnych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej Opis postępowania: Świadczenie usług ochronnych w formie bezpośredniej ochrony…

Dostawa energii elektrycznej do obiektów Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim

Data dodania
Nr postępowania: ZP-2/16 Przedmiot postępowania: Dostawa energii elektrycznej do obiektów Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim Opis postępowania: Dostawa energii elektrycznej do obiektów…