Dane teleadresowe

Siedziba główna – Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim
ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski
(85) 731 21 05 (centrala)
Fax: (85) 731 21 08
oddz.adm@bielsk-podlaski.sr.gov.pl

Prezes
(85) 731 21 00
Fax: (85) 731 21 08
oddz.adm@bielsk-podlaski.sr.gov.pl

Dyrektor
(85) 731 21 50
Fax: (85) 731 21 58
dyrektor@bielsk-podlaski.sr.gov.pl

Oddział Administracyjny
(85) 731 21 00
Fax: (85) 731 21 08
oddz.adm@bielsk-podlaski.sr.gov.pl

Biuro Obsługi Interesanta
(85) 731 21 65
(85) 731 21 67
Fax: (85) 731 21 68
boi@bielsk-podlaski.sr.gov.pl

Biuro Podawcze
(85) 731 21 03
b.podawcze@bielsk-podlaski.sr.gov.pl

Czytelnia Akt
(85) 731 21 61
czytelnia@bielsk-podlaski.sr.gov.pl

Informatyk
(85) 731 21 19
informatyk@bielsk-podlaski.sr.gov.pl

Archiwum
(85) 731 21 04
archiwum@bielsk-podlaski.sr.gov.pl

Oddział Finansowy
(85) 731 21 51
Fax: (85) 731 21 58
ksiegowosc@bielsk-podlaski.sr.gov.pl

w tym osoby odpowiedzialne za sprawy gospodarcze
(85) 731 21 02
Fax: (85) 731 21 49
kom.gosp@bielsk-podlaski.sr.gov.pl

I Wydział Cywilny
BOI (85) 731 21 67
Fax: (85) 731 21 18
w.cywilny@bielsk-podlaski.sr.gov.pl

II Wydział Karny
BOI (85) 731 21 65
Fax: (85) 731 21 28
w.karny@bielsk-podlaski.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich (Sąd Rodzinny)
BOI (85) 731 21 65
Fax: (85) 731 21 38
w.rodzinny@bielsk-podlaski.sr.gov.pl

V Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. Mickiewicza 53, 17-100 Bielsk Podlaski
(85) 731 22 20
Fax: (85) 731 22 08
w.ksiagwiecz.bielsk@bielsk-podlaski.sr.gov.pl

VII Zamiejscowy Wydział Karny w Hajnówce
ul. Warszawska 87, 17-200 Hajnówka
(85) 731 23 00
Fax: (85) 731 23 08
w.karny.hajnowka@bielsk-podlaski.sr.gov.pl

VIII Zamiejscowy Wydział Karny w Siemiatyczach
ul. Górna 61, 17-300 Siemiatycze
(85) 731 24 00
Fax: (85) 731 24 08
w.karny.siemiatycze@bielsk-podlaski.sr.gov.pl

IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Hajnówce
ul. Warszawska 87, 17-200 Hajnówka
(85) 731 23 05
Fax: (85) 731 23 15
w.ksiagwiecz.hajnowka@bielsk-podlaski.sr.gov.pl

X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Siemiatyczach
ul. Górna 61, 17-300 Siemiatycze
(85) 731 24 10
Fax: (85) 731 24 18
w.ksiagwiecz.siemiatycze@bielsk-podlaski.sr.gov.pl

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych
ul. Mickiewicza 32, 17-100 Bielsk Podlaski
(85) 730 45 68
Fax: (85) 730 45 68
kurator.pionkarny@bielsk-podlaski.sr.gov.pl

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich
(85) 731 21 70
Fax: (85) 731 21 78
kurator.pionrodzinny@bielsk-podlaski.sr.gov.pl