Informacje o osobach pełniących obowiązki kierownicze

Oddział Administracyjny
Prezes Sądu Rejonowego – Mirosława Mironiuk, pok. 108, Tel. (85) 731 21 00
Wiceprezes Sądu – Marcin Mosiołek, pok. 110, Tel. (85) 731 21 00
Kierownik Oddziału Administracyjnego – Elżbieta Januszewska, pok. 108, Tel. (85) 731 21 00

Oddział Finansowy
Dyrektor Sądu – Anna Popławska pok.122 , Tel. (85) 731 21 50
Kierownik Oddziału Finansowego – Halina Martyniuk, pok. 124 , Tel. (85) 731 21 51

I Wydział Cywilny
Przewodniczący Wydziału – Małgorzata Hajduczenia, pok.116 Tel. (85) 731 21 10
Kierownik sekretariatu wydziału – Agnieszka Chomicka, pok.114, Tel. (85) 731 21 10

II Wydział Karny
Przewodniczący Wydziału – Marcin Mosiołek, pok.110, Tel. (85) 731 21 20
Kierownik sekretariatu wydziału – Krystyna Poślednik, pok.110, Tel. (85) 731 21 20

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Przewodniczący Wydziału – Grażyna Skowrońska-Maksimczuk pok. 208, Tel. (85) 731 21 30
Kierownik sekretariatu wydziału – Ewa Mirosława Jakoniuk, pok. 207, Tel. (85) 731 21 30

V Wydział Ksiąg Wieczystych
Przewodniczący Wydziału – Anna Świetliczna pok. 3, Tel. (85) 731 22 20
Kierownik sekretariatu wydziału – Barbara Leszczyńska, pok.2, Tel. (85) 731 22 20

VII Zamiejscowy Wydział Karny w Hajnówce
Przewodniczący Wydziału – Joanna Panasiuk, pok. 110, Tel. (85) 731 23 00
Kierownik sekretariatu wydziału – Joanna Koszel, pok.111, Tel. (85) 731 23 00

VIII Zamiejscowy Wydział Karny w Siemiatyczach
Przewodniczący Wydziału – Dariusz Śnieżko pok. 106, Tel. (85) 731 24 00
Kierownik sekretariatu wydziału – Aneta Sycz, pok. 104, Tel. (85) 731 24 00

IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Hajnówce
Przewodniczący Wydziału – Monika Mazuruk pok. 7, Tel. (85) 731 23 05
Kierownik sekretariatu wydziału – Janina Dorota Tymińska, pok. 5, Tel. (85) 731 23 05

X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Siemiatyczach
Przewodniczący Wydziału – Sylwia Księżopolska pok.9, Tel. (85) 731 24 10
Kierownik sekretariatu wydziału – Justyna Agnieszka Ostrowska, pok. 8, Tel. (85) 731 24 10

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych
Kierownik Zespołu – Marek Zawalich, pok. 10, Tel. (85) 730 45 68

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich
Kierownik Zespołu – Barbara Krasowska Angełowa, pok. 222, Tel. (85) 731 21 70