Podstawa prawna

Organizacja jednostki

Skarb Państwa – jednostka budżetowa

Organizacja jednostki

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim organizacyjnie działa w oparciu o ustawę z dnia 27.07.2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 427 j.t.) i rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.12.2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2015.2316)

Obszar właściwości Sądu obejmuje miasto i gminę: Bielsk Podlaski, Brańsk, Drohiczyn, Hajnówka i Siemiatycze oraz gminy: Białowieża, Boćki, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Dziadkowice, Grodzisk, Kleszczele, Mielnik, Milejczyce, Narew, Narewka, Nurzec-Stacja, Orla, Perlejewo, Rudka, Wyszki.

Obszar właściwości trzech wydziałów karnych obejmujących łącznie obszar właściwości Sądu:

  1. II Wydział Karny obejmuje obszar właściwości dla miast Bielsk Podlaski i Brańsk oraz gmin: Bielsk Podlaski, Boćki, Brańsk, Orla, Rudka i Wyszki.
  2. VII Zamiejscowy Wydział Karny w Hajnówce obejmuje obszar właściwości dla miasta Hajnówka oraz gmin: Białowieża, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Kleszczele, Narew i Narewka.
  3. VIII Zamiejscowy Wydział Karny w Siemiatyczach obejmuje obszar właściwości dla miasta Siemiatycze oraz gmin: Drohiczyn, Dziadkowie, Grodzisk, Mielnik, Milejczyce, Nurzec Stacja, Perlejewo i Siemiatycze.

Obszar właściwości trzech wydziałów ksiąg wieczystych obejmujących obszar właściwości Sądu:

  1. V Wydział Ksiąg Wieczystych obejmuje obszar właściwości dla miast Bielsk Podlaski i Brańsk oraz gmin: Bielsk Podlaski, Boćki, Brańsk, Orla, Rudka i Wyszki.
  2. IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Hajnówce obejmuje obszar właściwości dla miasta Hajnówka oraz gmin: Białowieża, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Kleszczele, Narew i Narewka.
  3. X Zamiejscowy Wydział ksiąg Wieczystych w Siemiatyczach obejmuje obszar właściwości dla miasta Siemiatycze oraz gmin: Drohiczyn, Dziadkowie, Grodzisk, Mielnik, Milejczyce, Nurzec Stacja, Perlejewo i Siemiatycze.