Informacje o miejscu, dniach i godzinach przyjmowania interesantów

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim urzęduje w godzinach: od 7.30 do 15.30

Prezes Sądu przyjmuje interesantów
we środy w godzinach od 11.00 do 14.00

Wiceprezes Sądu przyjmuje interesantów
we czwartki w godzinach od 9.00 do 11.00

Kuratorzy Zawodowi pełną dyżury w określonych dniach tygodnia
szczegóły dyżurów

Biuro Obsługi Interesanta przyjmuje interesantów
w godzinach od 7.45 do 14.45, zaś w poniedziałki od 7.45 do 18.00.
Interesanci przyjmowani są w kolejności zgłaszania się.

Czytelnia akt czynna jest
w poniedziałki od 9.00 do 18.00, zaś od wtorku do piątku od 7.45 do 14.45.

Kasa sądu
czynna jest w godzinach urzędowania sądu od 7.45 do 14.45 z wyłączeniem czasu niezbędnego do dokonywania rozliczeń gotówkowych