Wydziały

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim dzieli się na wydziały:

I Wydział Cywilny
Tel. (85) 731 21 10
Fax: (85) 731 21 18

II Wydział Karny
Tel. (85) 731 21 20
Fax: (85) 731 21 28

III Wydział Rodzinny i Nieletnich (Sąd Rodzinny)
Tel. (85) 731 21 30
Fax: (85) 731 21 38

V Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. Mickiewicza 53, 17-100 Bielsk Podlaski
Tel. (85) 731 22 20
Fax: (85) 731 22 08

VII Zamiejscowy Wydział Karny w Hajnówce
ul. Warszawska 87, 17-200 Hajnówka
Tel. (85) 731 23 00
Fax: (85) 731 23 08

VIII Zamiejscowy Wydział Karny w Siemiatyczach
ul. Górna 61, 17-300 Siemiatycze
Tel. (85) 731 24 00
Fax: (85) 731 24 08

IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Hajnówce
ul. Warszawska 87, 17-200 Hajnówka
Tel. (85) 731 23 05
Fax: (85) 731 23 15

X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Siemiatyczach
ul. Górna 61, 17-300 Siemiatycze
Tel. (85) 731 24 10
Fax: (85) 731 24 18