Świadczenie usług ochronnych osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej w obiektach Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim przy ulicy 3 Maja 7

Nr postępowania: ZP-1/20

Przedmiot postępowania:

  • Świadczenie usług ochronnych osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej w obiektach Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim przy ulicy 3 Maja 7

Opis postępowania:

  • Świadczenie usług ochronnych osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej w obiektach Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim przy ulicy 3 Maja 7
  1. Część  Nr 1: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7
  2. Część  Nr 2: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, Wydziały Zamiejscowe w Hajnówce i Prokuratura Rejonowa w Hajnówce, ul. Warszawska 87
  3. Część Nr  3:Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, Wydziały Zamiejscowe w Siemiatyczach, ul. Górna 61

Termin wykonania:

  • Od dnia 01-06-2020 do dnia 31-05-2021

Termin składania ofert:

  • 28-04-2020 godz. 09:00

Termin otwarcia ofert:

  • 28-04-2020 godz. 09:15

Ogłoszenie:


Załączniki w wersji edytowalnej:

Wyjaśnienia treści ogłoszenia:

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja o wyborze oferty:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: