Świadczenie usług ochronnych osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej w obiektach Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim przy ulicy 3 Maja 7

Nr postępowania: ZP-1/19

Przedmiot postępowania:

  • Świadczenie usług ochronnych osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej w obiektach Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim przy ulicy 3 Maja

Opis postępowania:

  • Świadczenie usług ochronnych osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej w obiektach Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim przy ulicy 3 Maja
  1. Część  Nr 1: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7
  2. Część  Nr 2: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, Wydziały Zamiejscowe w Hajnówce i Prokuratura Rejonowa w Hajnówce, ul. Warszawska 87
  3. Część Nr  3:Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, Wydziały Zamiejscowe w Siemiatyczach, ul. Górna 61

Termin wykonania:

  • Od dnia 16-05-2019 do dnia 31-05-2020

Termin składania ofert:

  • 17-04-2019  godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

  • 17-04-2019  godz. 10:15

Ogłoszenie:


Załączniki w wersji edytowalnej:

Wyjaśnienia treści ogłoszenia:

Wyjaśnienia treści ogłoszenia:

Informacja z otwarcia ofert:

Zawiadomienie o wyborze oferty:

Informacja o udzieleniu zamówienia: