Świadczenie usług ochronnych osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej w obiektach Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim

Nr postępowania: ZP-2/18

Przedmiot postępowania:

  • Świadczenie usług ochronnych osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej w obiektach Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim

Opis postępowania:

  • Świadczenie usług ochronnych osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej w obiektach Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim

Termin wykonania:

  • 12 miesięcy

Termin składania ofert:

  • 2018-04-12 10:00

Termin otwarcia ofert:

  • 2018-04-12 10:15

Ogłoszenie:


Załączniki w wersji edytowalnej:

Wyjaśnienia treści SIWZ:


Informacja z otwarcia ofert:

Zawiadomienie o wyborze oferty:

Informacja o udzieleniu zamówienia: