Lista wydarzeń związanych z obchodami Tygodnia Mediacji w okręgu Sądu Okręgowego w Białymstoku

Uprzejmie informujemy, iż w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji i Tygodnia Mediacji w dniach 15-19 października 2018 roku odbywać się będą dyżury mediatorów:
W Sądzie Okręgowym w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1, 15-950 Białystok w „Pokoju Mediatorów” (pomieszczenie na I piętrze nr pokoju A-108) w dniach:
15-19 października 2018 roku w godzinach 9.00-13.00
W Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok – w „Pokoju Mediacji” (Sala nr B-113) w dniach:
16-18 października 2018 roku w godzinach 9.00-14.00
W Sądzie Rejonowym w Sokółce przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7, 16 – 100 Sokółka – w „Pokoju Wysłuchań” (pomieszczenie na parterze nr pokoju 9) w dniach:
16-17 października 2018 roku w godzinach 14.00-17.00