Tygodzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Włączając się w działania podejmowane w ramach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” informuję, iż w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim w dniach 18 – 22 lutego 2019 roku będą zorganizowane dyżury, podczas których bezpłatnych porad osobom pokrzywdzonym przestępstwem udzielać będą asystenci sędziów w godzinach 10.00-12.00 w siedzibie głównej sądu w Bielsku Podlaskim oraz w siedzibach wydziałów zamiejscowych w Hajnówce i Siemiatyczach.

W związku z powyższym osoby zainteresowane, winny zgłaszać się w wyznaczonych dniach i godzinach do:

  1. Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim, 17-100 Bielsk Podlaski ul. 3 Maja 7, pok. nr 6;
  2. Siedziby Wydziałów Zamiejscowych w Hajnówce, 17-200 Hajnówka ul. Warszawska 87, pok. nr 104 – porady będą udzielane wyłącznie w dniach 19-22 lutego 2019 roku;
  3. Siedziby Wydziałów Zamiejscowych w Siemiatyczach, 17-300 Siemiatycze, ul. Górna 61, pok. nr 4.