Czytelnia Akt - wersja archiwalna

Czytelnia Akt urzęduje w pok. 21 (parter) w budynku głównym Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim (ul. 3 Maja 7, Bielsk Podlaski) w godzinach:

poniedziałek – 7.45 – 18.00 (osoby chcące zapoznać się z aktami spraw w poniedziałki w godzinach 15.30 – 18.00 winny złożyć zamówienie w czytelni akt do godz. 15.00)
pozostałe dni – 7.45 – 15.15

Dane kontaktowe:
Tel. (85) 731 21 61
czytelnia@bielsk-podlaski.sr.gov.pl

Biuro Obsługi Interesantów udziela informacji na temat:

 1. Stanu postępowania w sprawie, w szczególności o zarejestrowaniu sprawy pod właściwą sygnatura akt, terminach i miejscach posiedzeń i rozpraw, dat wydania orzeczeń i czynności w postępowaniu międzyinstancyjnym.
 2. Właściwości wydziałów funkcjonujących w Sądzie Rejonowym
  w Bielsku Podlaskim.
 3. Rodzaju spraw rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim, sposobu wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentów, jakie należy złożyć w sprawie.
 4. Siedzib innych sądów, a także numerów telefonów do sądów i ich wydziałów.
  Adresów niektórych instytucji, jak: Archiwum Państwowe, Prokuratury, Ministerstwo Sprawiedliwości, Trybunał Konstytucyjny, Krajowa Rada Sądownictwa, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Sądów Administracyjnych.
 5. Wysokości kosztów i opłat sądowych i kancelaryjnych, sposobów ich uiszczania oraz numerów kont Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim.
 6. Możliwości i sposobu ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych, ustawowych przesłanek dotyczących ustanowienia obrońcy i pełnomocnika (adwokata, radcy prawnego) z urzędu.
 7. Rodzajów środków odwoławczych, terminów ich wniesienia oraz procedury
  z tym związanej.
 8. Praw i obowiązków strony, świadka, oskarżonego i pokrzywdzonego.
 9. Instytucji udzielających bezpłatnych porad prawnych oraz pomocy ofiarom przestępstw.

Biuro Obsługi Interesantów nie udziela porad prawnych