Zarządzenie A 022-3/18

ZARZĄDZENIE NR A 022-3/18 Prezesa Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z dnia 12 lutego 2018 roku

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim w dniach 4 maja 2018 roku i 24 grudnia 2018 roku

Na podstawie § 34 ust. 1 pkt 16 i § 40 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku Regulaminu urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2015 poz. 2316 ze zm.) – zarządzam, co następuje:

§1

  1. Ustalam dni:
    • 4 maja 2018 roku w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim dniem wolnym od pracy za odpracowaniem w dniu 19 maja 2018 roku,
    • 24 grudnia 2018 roku w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim dniem wolnym od pracy za odpracowaniem w dniu 8 grudnia 2018 roku.
  2. W dniach 19 maja 2018 roku i 8 grudnia 2018 roku czas urzędowania Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim ustalam w godzinach 7.30 – 15.30. Jednocześnie wskazane godziny urzędowania Sądu w tym dniu, są także godzinami przyjmowania interesantów.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania