Świadczenie usługi w zakresie sprzątania obiektów i posesji (terenu zewnętrznego) oraz lokali Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim

Nr postępowania: ZP-2/17

Przedmiot postępowania:

  • Świadczenie usługi w zakresie sprzątania obiektów i posesji (terenu zewnętrznego) oraz lokali Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim.

Opis postępowania:

  • Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi w zakresie sprzątania obiektów i posesji (terenu zewnętrznego), oraz lokali Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim: Część nr 1: – obiektu i posesji (terenu zewnętrznego) przy ulicy Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim, przy ul. 3 Maja 7, oraz obsługa szatni (świadczenie obsługi szatni wykonywane będzie w dni urzędowania Sądu w godz. od 7:30 do 15:30 w okresie od dnia 01 października do dnia 30 kwietnia – 7 m-cy w okresie obowiązywania umowy); – lokalu V Wydziału Ksiąg wieczystych w Bielsku Podlaskim przy ulicy Mickiewicza 53 – lokalu Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Bielsku Podlaskim przy ulicy Mickiewicza 32. Część nr 2: – obiektu i posesji (terenu zewnętrznego) Zamiejscowych Wydziałów w Hajnówce przy ul. Warszawskiej 87; – obiektu i posesji (terenu zewnętrznego) Zamiejscowych Wydziałów w Siemiatyczach przy ul. Górnej 61. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wyszczególnieniem usług opisany jest w załączniku nr 1A (CZĘŚĆ Nr 1) i Załączniku nr 1B (CZĘŚĆ NR 2) do SIWZ.

Termin wykonania:

  • 01.07.2017 do 30.06.2018

Termin składania ofert:

  • 2017-06-06 10:00
  • 2017-06-07 10:00

Termin otwarcia ofert:

  • 2017-06-06 10:30
  • 2017-06-07 10:30

Link do Urzędu Zamówień Publicznych:

Ogłoszenie:

SIWZ:

Zmiany SIWZ:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

Informacja z otwarcia ofert:

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej: