ZARZĄDZENIE Nr A 022-43/20

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z dnia 29 października 2020 roku

w sprawie organizacji pracy w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim w stanie epidemii lub zagrożenia epidemicznego

Na podstawie:

  • art. 54 § 2 w zw. z art. 22 § 1 i 2 i art. 31a ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U.2020 poz. 365 z późn. zm.] w zw. z art. 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii ( Dz. U. z 2020 poz. 491),
  • § 30 i § 31 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 roku Regulamin urzędowania sądów powszechnych ( Dz. U. z 2019 r., poz.1141) oraz mając na względzie zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia odnośnie reżimu sanitarno-epidemiologicznego

zarządzam

§1

Odwołanie dyżurów Biura Obsługi Interesanta oraz sekretariatów wydziałów (również telefonicznego i elektronicznego) w poniedziałki po godzinie 15.30.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu jego odwołania.

Wiceprezes Sądu Rejonowego
w Bielsku Podlaskim
Marcin Mosiołek

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 29 październik 2020 Łukasz Zabrocki