W związku z pismem Ministerstwa Sprawiedliwości, rekomendującym wycofanie z użycia służbowego wszystkich urządzeń fizycznych typu fax w obrębie całego resortu sprawiedliwości, informujemy co następuje:

  • Z dniem 31.01.2022 roku ze strony internetowej sądu zostaną usunięte informacje o numerach fax w sądzie
  • Z dniem 01.07.2022 roku zostaną wycofane z użycia wszystkie urządzenia typu fax i nie będzie możliwości wysłania wiadomości fax do sądu.

W związku z powyższym informujemy, że cały czas istnieje możliwość przekazania informacji do poszczególnych komórek sądu drogą e-mailową. Adresy e-mail poszczególnych komórek organizacyjnych znajdują się na poniższych stronach:

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 02 grudzień 2021 Wojciech Zalewski