Klauzula informacyjna dla komorników i asesorów komorniczych

zgodny z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

 1. Administratorem danych osobowych w zakresie niezwiązanym ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości jest Prezes Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe komorników oraz asesorów komorniczych w celu realizacji obowiązków nałożonych na Administratora danych na podstawie ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych.
 4. Klauzula informacyjna
  1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów lub podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych.
  3. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, zgodnie z obwiązującymi przepisami prawa.
  5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie do celów archiwizacji przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  6. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
  7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 04 wrzesień 2020 Łukasz Zabrocki