Klauzula informacyjna dla kandydatów na pracownika/praktykanta

zgodny z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

 1. Administratorem danych osobowych w zakresie związanym z rekrutacją są odpowiednio Prezes lub Dyrektor Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim, w zakresie realizowanych obowiązków.
 2. Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim przetwarza dane osobowe kandydata na pracownika/praktykanta w celach przeprowadzenia rekrutacji.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c)  w związku z przepisami ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
 4. Klauzula informacyjna
  1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim.
  3. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa lub udzielonej przez Państwa zgody.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych są upoważnieni pracownicy Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim.
  5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres do 5 dni licząc od daty wpływu dokumentów aplikacyjnych do sądu.
  6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
  7. Dane osobowe znajdujące się w Sądzie nie będą przetwarzane w oparciu o podejmowanie zautomatyzowanych decyzji, w tym dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 5. Prawa osób, których dotyczą dane osobowe
  W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa:
  1. dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa mają Państwo możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
  2. prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa mogą Państwo zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych,
  3. prawo do usunięcia – korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania – korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania,
  5. prawo do przenoszenia danych – ma zastosowanie jedynie w przypadkach jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody i w sposób zautomatyzowany,
  6. prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f. (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny),
  7. prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie - w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, w wypadku jeżeli przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 16 sierpień 2022 Łukasz Zabrocki
Artykuł został zmieniony. 16 sierpień 2022 Łukasz Zabrocki Porównanie