Prezes Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim ogłasza konkurs na stanowisko asystenta sędziego – w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim w VIII Zamiejscowym Wydziale Karnym w Siemiatyczach

Liczba wolnych stanowisk: 1 etat

Ogłoszenie o konkursie (Plik pdf, 163.46 KB)

Kwestionariusz osobowy (Plik docx, 19.58 KB)

Oświadczenie - art. 155a par.6 USP (Plik doc, 24.50 KB)

Oświadczenie obywatelstwo i korzystanie z praw (Plik doc, 25.00 KB)

Klauzula informacyjna (Plik docx, 20.10 KB)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (Plik doc, 27.50 KB)

Wyniki I etapu konkursu (Plik pdf, 115.84 KB)

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
03 kwiecień 2023 Wojciech Zalewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
02 czerwiec 2023 Wojciech Zalewski Porównanie