Prezes Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim ogłasza konkurs na stanowisko asystenta sędziego – w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim w VIII Zamiejscowym Wydziale Karnym w Siemiatyczach

Liczba wolnych stanowisk: 1 etat

Ogłoszenie o konkursie (Plik pdf, 163.71 KB)

Kwestionariusz osobowy (Plik docx, 19.58 KB)

Oświadczenie - art. 155a par.6 USP (Plik doc, 24.50 KB)

Oświadczenie obywatelstwo i korzystanie z praw (Plik doc, 25.00 KB)

Klauzula informacyjna (Plik docx, 20.11 KB)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (Plik doc, 27.50 KB)