W Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim opłat sądowych można dokonywać w następujący sposób:

  • przelewem na rachunek bankowy Sądu
  • kartami płatniczymi z wykorzystaniem terminala samoobsługowego (siedziba Sądu ul. 3 Maja 7, Bielsk Podlaski)
  • bez prowizji gotówką w dowolnej placówce Poczty Polskiej S.A. na terenie całego kraju w wariancie Standard
  • E-znakami – do nabycia z wykorzystaniem terminala samoobsługowego (siedziba Sądu ul. 3 Maja 7, Bielsk Podlaski) lub na stronie systemu e-Płatności pod adresem oplaty.ms.gov.pl

Dokonywanie wpłaty na rachunki bankowe Sądu

Przy przekazywaniu kwot na rachunki bankowe należy w treści wpisać sygnaturę akt sprawy, której wpłata dotyczy. W przypadku braku sygnatury akt należy w treści określić dokładnie wydział, w którym toczy się postępowanie lub do którego został złożony wniosek.

Należy pamiętać, iż wymagane jest dołączenie dowodu wpłaty (np. pokwitowania kasowego) albo jego kopii do pisma sądowego, którego opłata dotyczy. Dokument ten powinien być wymieniony na liście załączników do tego pisma.

W przypadku gdy opłata jest dokonywana w znakach opłaty sądowej taka potrzeba nie zachodzi, gdyż są one naklejane na pozwie czy innym piśmie podlegającym opłacie sądowej. Znaki należy nakleić na pierwszej lub ostatniej stronie pisma w miejscu niezawierającym tekstu, jeden obok drugiego lub jeden pod drugim, w miarę możliwości bez odstępu.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 03 wrzesień 2020 Łukasz Zabrocki
Artykuł został zmieniony. 12 listopad 2020 Wojciech Zalewski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 01 luty 2021 Łukasz Zabrocki Porównanie
Artykuł został zmieniony. 29 październik 2021 Łukasz Zabrocki Porównanie
Artykuł został zmieniony. 03 listopad 2021 Łukasz Zabrocki Porównanie
Artykuł został zmieniony. 05 listopad 2021 Łukasz Zabrocki Porównanie