Poniżej znajdziecie Państwo najważniejsze informacje dotyczące kosztów sądowych obowiązujących w sprawach cywilnych i karnych, oraz teksty ustaw regulujących tę problematykę.

Informacje o kosztach sądowych dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Dz.U.2020.755 t.j. wersja 27.04.2020

Koszty sądowe w sprawach karnych

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks postępowania karnego Dz.U.2020.30 t.j. wersja 09.01.2020

Ustawa z dnia 23 lipca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych Dz.U.83.49.223

Brak załączników.