Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.bielsk-podlaski.sr.gov.pl

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • formie załączników, pochodzą m.in. od podmiotów zewnętrznych i zostały przekazane do publikacji w formie papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej (skany)
 • cześć plików publikowanych w ogłoszeniach przetargowych nie jest dostępna cyfrowo z uwagi na to, że jest to dokumentacja projektowa, wytworzona w dedykowanym oprogramowaniu
 • cześć plików publikowanych w archiwalnych ogłoszeniach przetargowych nie jest dostępna cyfrowo
 • interaktywna mapa dojazdu do sądu

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada Pani Katarzyna Kieżel wyznaczona na wspólnego Koordynatora do spraw dostępności w sądach apelacji białostockiej:
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 85 7430 315

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim
 • Adres: ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 85 731 21 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej dla osób niepełnosprawnych w budynkach Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim:

budynek przy ul. 3 Maja 7, Bielsk Podlaski - wysoki parter dostępny schodami i windą, piętra I i II dostępne tylko schodami.

budynek przy ul. Mickiewicza 53, Bielsk Podlaski - wysoki parter dostępny tylko schodami.

budynek przy ul. Mickiewicza 32, Bielsk Podlaski - II piętro dostępny tylko schodami.

budynek przy ul. Górna 61, Siemiatycze - wysoki parter dostępny schodami i podjazdem, piętro I dostępne tylko schodami.

budynek przy ul. Warszawska 87, Hajnówka - wysoki parter dostępny schodami i windą, piętra I - III dostępne schodami i windą.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Istnieje możliwość skorzystanie z pomocy tłumacza języka migowego online.

Wszyscy pracownicy Sądu mają obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 15 wrzesień 2020 Łukasz Zabrocki
Artykuł został zmieniony. 18 wrzesień 2020 Łukasz Zabrocki Porównanie
Artykuł został zmieniony. 22 wrzesień 2020 Łukasz Zabrocki Porównanie
Artykuł został zmieniony. 29 wrzesień 2020 Łukasz Zabrocki Porównanie
Artykuł został zmieniony. 04 styczeń 2021 Łukasz Zabrocki Porównanie
Artykuł został zmieniony. 29 styczeń 2021 Łukasz Zabrocki Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
26 marzec 2021 Łukasz Zabrocki Porównanie
Artykuł został zmieniony. 30 marzec 2021 Łukasz Zabrocki Porównanie
Artykuł został zmieniony. 20 sierpień 2021 Łukasz Zabrocki Porównanie
Artykuł został zmieniony. 15 marzec 2022 Łukasz Zabrocki Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
01 kwiecień 2022 Łukasz Zabrocki Porównanie
Artykuł został zmieniony. 30 marzec 2023 Łukasz Zabrocki Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
22 marzec 2024 Łukasz Zabrocki Porównanie
Artykuł został zmieniony. 28 marzec 2024 Łukasz Zabrocki Porównanie