W wykonaniu dyspozycji zawartej w § 11.1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2316) zamieszczamy do pobrania sprawozdania statystyczne dotyczące działalności Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim sporządzone w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej.

2016 rok
MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych (Plik pdf, 816.21 KB)
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych (Plik pdf, 922.82 KB)
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - II WK (Plik pdf, 919.82 KB)
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - VII WK (Plik pdf, 1.02 MB)
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - VIII WK (Plik pdf, 1.02 MB)
MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji (Plik pdf, 828.01 KB)
MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji - II WK (Plik pdf, 2.03 MB)
MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji - VII WK (Plik pdf, 2.12 MB)
MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji - VIII WK (Plik pdf, 2.12 MB)
MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia (Plik pdf, 167.86 KB)
MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia - II WK (Plik pdf, 422.64 KB)
MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia - VII WK (Plik pdf, 499.74 KB)
MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia - VIII WK (Plik pdf, 500.08 KB)
MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń (Plik pdf, 281.46 KB)
MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń - II WK (Plik pdf, 571.99 KB)
MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń - VII WK (Plik pdf, 846.72 KB)
MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń - VIII WK (Plik pdf, 664.48 KB)
MS-S16 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich (Plik pdf, 689.62 KB)
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych (Plik pdf, 153.04 KB)
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - V WKW (Plik pdf, 246.36 KB)
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - IX WKW (Plik pdf, 356.28 KB)
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - X WKW (Plik pdf, 356.21 KB)
MS-Kom23 Sprawozdanie z czynności komornika (Plik pdf, 188.09 KB)
MS-S40 Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej (Plik pdf, 247.27 KB)

III kwartał 2016 roku
MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych (Plik pdf, 1.42 MB)
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych (Plik pdf, 824.70 KB)
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - II WK (Plik pdf, 701.12 KB)
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - VII WK (Plik pdf, 823.02 KB)
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - VIII WK (Plik pdf, 824.46 KB)
MS-S16 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich (Plik pdf, 1.02 MB)
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych (Plik pdf, 336.76 KB)
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - V WKW (Plik pdf, 224.01 KB)
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - IX WKW (Plik pdf, 336.83 KB)
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - X WKW (Plik pdf, 336.63 KB)

I półrocze 2016 roku
MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych (Plik pdf, 685.19 KB)
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych (Plik pdf, 488.66 KB)
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - II WK (Plik pdf, 918.80 KB)
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - VII WK (Plik pdf, 1.02 MB)
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - VIII WK (Plik pdf, 1.02 MB)
MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji (Plik pdf, 555.19 KB)
MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji - II WK (Plik pdf, 2.03 MB)
MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji - VII WK (Plik pdf, 2.12 MB)
MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji - VIII WK (Plik pdf, 2.12 MB)
MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia (Plik pdf, 193.11 KB)
MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia - II WK (Plik pdf, 421.67 KB)
MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia - VII WK (Plik pdf, 497.95 KB)
MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia - VIII WK (Plik pdf, 499.25 KB)
MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń (Plik pdf, 252.80 KB)
MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń - II WK (Plik pdf, 571.42 KB)
MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń - VII WK (Plik pdf, 846.00 KB)
MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń - VIII WK (Plik pdf, 663.87 KB)
MS-S16 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich (Plik pdf, 599.83 KB)
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych (Plik pdf, 257.60 KB)
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - V WKW (Plik pdf, 246.15 KB)
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - IX WKW (Plik pdf, 356.27 KB)
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - X WKW (Plik pdf, 356.11 KB)
MS-Kom23 Sprawozdanie z czynności komornika (Plik pdf, 242.18 KB)
MS-S40 Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej (Plik pdf, 305.63 KB)

I kwartał 2016 roku
MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych (Plik pdf, 1.50 MB)
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych (Plik pdf, 904.76 KB)
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - II WK (Plik pdf, 752.00 KB)
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - VII WK (Plik pdf, 903.39 KB)
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - VIII WK (Plik pdf, 902.93 KB)
MS-S16 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich (Plik pdf, 1.07 MB)
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych (Plik pdf, 335.33 KB)
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - V WKW (Plik pdf, 223.78 KB)
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - IX WKW (Plik pdf, 335.41 KB)
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - X WKW (Plik pdf, 335.22 KB)

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 08 wrzesień 2020 Łukasz Zabrocki
Artykuł został zmieniony. 04 listopad 2020 Łukasz Zabrocki Porównanie