W wykonaniu dyspozycji zawartej w § 11.1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2316) zamieszczamy do pobrania sprawozdania statystyczne dotyczące działalności Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim sporządzone w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej.

2017 rok
MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych (Plik pdf, 2.00 MB)
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych (Plik pdf, 1.02 MB)
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - II WK (Plik pdf, 1.02 MB)
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - VII WK (Plik pdf, 1.17 MB)
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - VIII WK (Plik pdf, 1.17 MB)
MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji (Plik pdf, 2.20 MB)
MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji - II WK (Plik pdf, 2.19 MB)
MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji - VII WK (Plik pdf, 2.28 MB)
MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji - VIII WK (Plik pdf, 2.28 MB)
MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia (Plik pdf, 424.58 KB)
MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia - II WK (Plik pdf, 422.45 KB)
MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia - VII WK (Plik pdf, 499.12 KB)
MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia - VIII WK (Plik pdf, 499.53 KB)
MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń (Plik pdf, 578.16 KB)
MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń - II WK (Plik pdf, 577.10 KB)
MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń - VII WK (Plik pdf, 851.93 KB)
MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń - VIII WK (Plik pdf, 669.29 KB)
MS-S16 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich (Plik pdf, 1.31 MB)
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych (Plik pdf, 336.24 KB)
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - V WKW (Plik pdf, 259.38 KB)
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - IX WKW (Plik pdf, 371.82 KB)
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - X WKW (Plik pdf, 371.64 KB)
MS-Kom23 Sprawozdanie z czynności komornika (Plik pdf, 449.66 KB)
MS-S40 Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej (Plik pdf, 576.07 KB)
MS-S60 Sprawozdanie w sprawach cywilnych (Plik pdf, 502.68 KB)
MS-S61 Sprawozdanie w sprawach cywilnych (Plik pdf, 292.40 KB)

III kwartał 2017 roku
MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych (Plik pdf, 1.68 MB)
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych (Plik pdf, 864.63 KB)
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - II WK (Plik pdf, 740.73 KB)
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - VII WK (Plik pdf, 863.10 KB)
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - VIII WK (Plik pdf, 864.13 KB)
MS-S16 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich (Plik pdf, 1.13 MB)
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych (Plik pdf, 350.01 KB)
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - V WKW (Plik pdf, 236.00 KB)
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - IX WKW (Plik pdf, 350.11 KB)
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - X WKW (Plik pdf, 349.92 KB)

I półrocze 2017 roku
MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych (Plik pdf, 965.09 KB)
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych (Plik pdf, 545.95 KB)
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - II WK (Plik pdf, 1.02 MB)
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - VII WK (Plik pdf, 1.17 MB)
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - VIII WK (Plik pdf, 1.16 MB)
MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji (Plik pdf, 889.95 KB)
MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji - II WK (Plik pdf, 2.19 MB)
MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji - VII WK (Plik pdf, 2.28 MB)
MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji - VIII WK (Plik pdf, 2.28 MB)
MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia (Plik pdf, 167.36 KB)
MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia - II WK (Plik pdf, 422.11 KB)
MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia - VII WK (Plik pdf, 498.53 KB)
MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia - VIII WK (Plik pdf, 499.02 KB)
MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń (Plik pdf, 284.14 KB)
MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń - II WK (Plik pdf, 576.36 KB)
MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń - VII WK (Plik pdf, 851.16 KB)
MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń - VIII WK (Plik pdf, 668.31 KB)
MS-S16 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich (Plik pdf, 726.63 KB)
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych (Plik pdf, 170.33 KB)
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - V WKW (Plik pdf, 259.13 KB)
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - IX WKW (Plik pdf, 367.90 KB)
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - X WKW (Plik pdf, 367.75 KB)
MS-Kom23 Sprawozdanie z czynności komornika (Plik pdf, 189.44 KB)
MS-S40 Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej (Plik pdf, 247.11 KB)

I kwartał 2017 roku
MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych (Plik pdf, 1.46 MB)
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych (Plik pdf, 868.41 KB)
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - II WK (Plik pdf, 744.54 KB)
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - VII WK (Plik pdf, 866.74 KB)
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - VIII WK (Plik pdf, 868.28 KB)
MS-S16 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich (Plik pdf, 1.13 MB)
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych (Plik pdf, 347.79 KB)
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - V WKW (Plik pdf, 236.55 KB)
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - IX WKW (Plik pdf, 347.87 KB)
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - X WKW (Plik pdf, 347.66 KB)

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 08 wrzesień 2020 Łukasz Zabrocki
Artykuł został zmieniony. 04 listopad 2020 Łukasz Zabrocki Porównanie