W wykonaniu dyspozycji zawartej w § 122.1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1141) zamieszczamy do pobrania sprawozdania statystyczne dotyczące działalności Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim sporządzone w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej.

2020 rok
MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych (Plik pdf, 2.32 MB)
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych (Plik pdf, 1.25 MB)
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - II WK (Plik pdf, 1.24 MB)
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - VII WK (Plik pdf, 1.24 MB)
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - VIII WK (Plik pdf, 1.24 MB)
MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji (Plik pdf, 2.25 MB)
MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji - II WK (Plik pdf, 2.25 MB)
MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji - VII WK (Plik pdf, 2.25 MB)
MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji - VIII WK (Plik pdf, 2.25 MB)
MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia (Plik pdf, 559.58 KB)
MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia - II WK (Plik pdf, 557.21 KB)
MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia - VII WK (Plik pdf, 558.43 KB)
MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia - VIII WK (Plik pdf, 557.64 KB)
MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń (Plik pdf, 675.72 KB)
MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń - II WK (Plik pdf, 674.50 KB)
MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń - VII WK (Plik pdf, 674.14 KB)
MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń - VIII WK (Plik pdf, 674.09 KB)
MS-S16 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich (Plik pdf, 1.56 MB)
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych (Plik pdf, 464.61 KB)
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - V WKW (Plik pdf, 464.43 KB)
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - IX WKW (Plik pdf, 464.42 KB)
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - X WKW (Plik pdf, 464.16 KB)
MS-Kom23 Sprawozdanie z czynności komornika (Plik pdf, 642.29 KB)
MS-Kom23 Sprawozdanie z czynności komornika (Plik pdf, 640.75 KB)
MS-Kom23 Sprawozdanie z czynności komornika (Plik pdf, 641.39 KB)
MS-Kom23 Sprawozdanie z czynności komornika (Plik pdf, 641.24 KB)
MS-S40 Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej (Plik pdf, 699.59 KB)
MS-S62 Sprawozdanie w sprawach reprywatyzacyjnych (Plik pdf, 549.51 KB)

III kwartał 2020 roku
MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych (Plik pdf, 2.30 MB)
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych (Plik pdf, 1.25 MB)
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - II WK (Plik pdf, 1.24 MB)
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - VII WK (Plik pdf, 1.24 MB)
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - VIII WK (Plik pdf, 1.24 MB)
MS-S16 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich (Plik pdf, 1.56 MB)
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych (Plik pdf, 379.61 KB)
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - V WKW (Plik pdf, 379.58 KB)
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - IX WKW (Plik pdf, 379.66 KB)
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - X WKW (Plik pdf, 379.30 KB)

I półrocze 2020 roku
MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych (Plik pdf, 2.30 MB)
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych (Plik pdf, 1.24 MB)
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - II WK (Plik pdf, 1.25 MB)
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - VII WK (Plik pdf, 1.24 MB)
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - VIII WK (Plik pdf, 1.24 MB)
MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji (Plik pdf, 2.23 MB)
MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji - II WK (Plik pdf, 2.23 MB)
MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji - VII WK (Plik pdf, 2.23 MB)
MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji - VIII WK (Plik pdf, 2.23 MB)
MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia (Plik pdf, 557.24 KB)
MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia - II WK (Plik pdf, 555.47 KB)
MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia - VII WK (Plik pdf, 556.13 KB)
MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia - VIII WK (Plik pdf, 555.54 KB)
MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń (Plik pdf, 677.26 KB)
MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń - II WK (Plik pdf, 605.89 KB)
MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń - VII WK (Plik pdf, 675.54 KB)
MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń - VIII WK (Plik pdf, 675.60 KB)
MS-S16 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich (Plik pdf, 1.55 MB)
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych (Plik pdf, 377.32 KB)
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - V WKW (Plik pdf, 262.34 KB)
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - IX WKW (Plik pdf, 377.20 KB)
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - X WKW (Plik pdf, 376.85 KB)
MS-Kom23 Sprawozdanie z czynności komornika (Plik pdf, 562.97 KB)
MS-Kom23 Sprawozdanie z czynności komornika (Plik pdf, 561.74 KB)
MS-Kom23 Sprawozdanie z czynności komornika (Plik pdf, 561.95 KB)
MS-Kom23 Sprawozdanie z czynności komornika (Plik pdf, 561.87 KB)
MS-S40 Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej (Plik pdf, 720.87 KB)

I kwartał 2020 roku
Na podstawie pisma DSF–II.030.3.2020 Ministerstwa Sprawiedliwości sprawozdania statystyczne za I kwartał 2020 nie były generowane

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 10 wrzesień 2020 Łukasz Zabrocki
Artykuł został zmieniony. 11 wrzesień 2020 Łukasz Zabrocki Porównanie
Artykuł został zmieniony. 04 listopad 2020 Łukasz Zabrocki Porównanie
Artykuł został zmieniony. 28 styczeń 2021 Łukasz Zabrocki Porównanie