W wykonaniu dyspozycji zawartej w § 122.1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1141) zamieszczamy do pobrania sprawozdania statystyczne dotyczące działalności Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim sporządzone w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej.

II kwartał 2021 roku
MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych (Plik pdf, 1.70 MB)
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych (Plik pdf, 1.03 MB)
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - II WK (Plik pdf, 1.03 MB)
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - VII WK (Plik pdf, 1.03 MB)
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - VIII WK (Plik pdf, 1.03 MB)
MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji (Plik pdf, 2.08 MB)
MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji - II WK (Plik pdf, 2.07 MB)
MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji - VII WK (Plik pdf, 2.07 MB)
MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji - VIII WK (Plik pdf, 2.07 MB)
MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia (Plik pdf, 441.49 KB)
MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia - II WK (Plik pdf, 440.23 KB)
MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia - VII WK (Plik pdf, 440.01 KB)
MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia - VIII WK (Plik pdf, 440.16 KB)
MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń (Plik pdf, 518.88 KB)
MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń - II WK (Plik pdf, 517.54 KB)
MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń - VII WK (Plik pdf, 517.65 KB)
MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń - VIII WK (Plik pdf, 517.12 KB)
MS-S16 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich (Plik pdf, 1.32 MB)
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych (Plik pdf, 261.81 KB)
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - V WKW (Plik pdf, 261.64 KB)
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - IX WKW (Plik pdf, 261.60 KB)
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - X WKW (Plik pdf, 261.30 KB)
MS-Kom23 Sprawozdanie z czynności komornika (Plik pdf, 409.00 KB)
MS-Kom23 Sprawozdanie z czynności komornika - Kancelaria I (Plik pdf, 407.47 KB)
MS-Kom23 Sprawozdanie z czynności komornika - Kancelaria II (Plik pdf, 407.50 KB)
MS-Kom23 Sprawozdanie z czynności komornika - Kancelaria III (Plik pdf, 408.21 KB)
MS-S40 Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej (Plik pdf, 481.34 KB)

I kwartał 2021 roku
MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych (Plik pdf, 2.28 MB)
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych (Plik pdf, 1.34 MB)
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - II WK (Plik pdf, 1.33 MB)
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - VII WK (Plik pdf, 1.33 MB)
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - VIII WK (Plik pdf, 1.33 MB)
MS-S16 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich (Plik pdf, 1.60 MB)
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych (Plik pdf, 388.07 KB)
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - V WKW (Plik pdf, 387.83 KB)
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - IX WKW (Plik pdf, 387.91 KB)
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - X WKW (Plik pdf, 387.44 KB)

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 23 kwiecień 2021 Wojciech Zalewski
Artykuł został zmieniony. 23 lipiec 2021 Łukasz Zabrocki Porównanie