Nr postępowania: ZP-1/18

Przedmiot postępowania:

  • Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim

Opis postępowania:

  • Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim

Termin wykonania:

  • 36 miesięcy

Termin składania ofert:

  • 2018-03-23 10:00

Termin otwarcia ofert:

  • 2018-03-23 10:15

Link do Urzędu Zamówień Publicznych:

Link do Urzędu Zamówień Publicznych – ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: