Nr postępowania: G. 2418-17/20

Przedmiot postępowania:

  • Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów.

Termin wykonania:

  • 14 dni od dnia podpisania umowy

Termin składania ofert:

  • 23.03.2020 r. do godz. 12:00