Nr postępowania: G.243.8.2021

Przedmiot postępowania:

 • Uruchomienie i świadczenie usługi dostępu do Internetu.

Termin wykonania:

 • Od 01.09.2021 do 31.08.2022

Termin składania ofert:

 • 05.08.2021 r. do godz. 12.00

Świadczenie usługi w zakresie kompleksowego sprzątania powierzchni biurowej w budynkach i lokalach Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim oraz utrzymania przylegających terenów zewnętrznych – G.26.5.2021

Uprzejmie informujemy, że Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu e-Usług SMARTPZP pod adresem https://ezamowienia.ms.gov.pl/
Dedykowany link do przedmiotowego zamówienia:
https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs/public/postepowanie?postepowanie=16206792
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Portalu.
Wykonawca posiadający konto ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
Szczegółowa instrukcja użytkownika wykonawcy Portalu dostępna jest na stronie Portalu https://ezamowienia.ms.gov.pl/ w zakładce e-learning.

Świadczenie usług ochronnych osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej w obiektach Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim  – G.26.3.2021

Uprzejmie informujemy, że Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu e-Usług SMARTPZP pod adresem https://ezamowienia.ms.gov.pl/

Dedykowany link do przedmiotowego zamówienia:
https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs/public/postepowanie?postepowanie=15307828

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Portalu.
Wykonawca posiadający konto ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
Szczegółowa instrukcja użytkownika wykonawcy Portalu dostępna jest na stronie Portalu https://ezamowienia.ms.gov.pl/ w zakładce  e-learning.

Nr postępowania: G. 230.35.2021

Przedmiot postępowania:

 • Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń kopiujących

Termin wykonania:

 • do 31.12.2021 r.

Termin składania ofert:

 • 07.04.2021 r. do godz. 12.00.

Nr postępowania: G.240-32/20

Przedmiot postępowania:

Obsługa sprzedaży e-znaków sądowych oraz przyjmowania opłat z wykorzystaniem urządzeń samoobsługowych w sposób w pełni zintegrowany z platformą e-Płatności Ministerstwa Sprawiedliwości w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim.


Opis postępowania:

Obsługa sprzedaży e-znaków sądowych oraz przyjmowania opłat z wykorzystaniem urządzeń samoobsługowych w sposób w pełni zintegrowany z platformą e-Płatności Ministerstwa Sprawiedliwości w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim.

Termin wykonania:

od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r.


Termin składania ofert:

14 grudnia 2020 r. do godz. 12.00.

Nr postępowania: G. 2418-29/20

Przedmiot postępowania:

 • Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów.

Termin wykonania:

 • do 31.12.2020

Termin składania ofert:

 • 02.07.2020 r. do godz. 12:00

Nr postępowania: ZP-1/18

Przedmiot postępowania:

 • Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim

Opis postępowania:

 • Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim

Termin wykonania:

 • 36 miesięcy

Termin składania ofert:

 • 2018-03-23 10:00

Termin otwarcia ofert:

 • 2018-03-23 10:15

Link do Urzędu Zamówień Publicznych:

Link do Urzędu Zamówień Publicznych – ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Nr postępowania: ZP-2/20

Przedmiot postępowania:

 • Remont – docieplenie elewacji budynku Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Hajnówce przy ulicy Warszawskiej 87

Opis postępowania:

 • Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących „Remont – docieplenie elewacji budynku Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Hajnówce przy ulicy Warszawskiej 87”.

Termin wykonania:

 • Do dnia 30.11.2020

Termin składania ofert:

 • 2020-08-21 10:00

Termin otwarcia ofert:

 • 2020-08-21 10:30

Link do Urzędu Zamówień Publicznych:

Nr postępowania: ZP-1/20

Przedmiot postępowania:

 • Świadczenie usług ochronnych osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej w obiektach Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim przy ulicy 3 Maja 7

Opis postępowania:

Świadczenie usług ochronnych osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej w obiektach Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim przy ulicy 3 Maja 7

 • Część Nr 1: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7
 • Część Nr 2: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, Wydziały Zamiejscowe w Hajnówce i Prokuratura Rejonowa w Hajnówce, ul. Warszawska 87
 • Część Nr 3:Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, Wydziały Zamiejscowe w Siemiatyczach, ul. Górna 61

Termin wykonania:

 • Od dnia 01-06-2020 do dnia 31-05-2021

Termin składania ofert:

 • 28-04-2020 godz. 09:00

Termin otwarcia ofert:

 • 28-04-2020 godz. 09:15

Nr postępowania: G. 2418-17/20

Przedmiot postępowania:

 • Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów.

Termin wykonania:

 • 14 dni od dnia podpisania umowy

Termin składania ofert:

 • 23.03.2020 r. do godz. 12:00