Świadczenie kompleksowego sprzątania powierzchni biurowej w budynkach i lokalach Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim oraz utrzymania przylegających terenów zewnętrznych – G.26.3.2022

Uprzejmie informujemy, że Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu e-Usług SMARTPZP pod adresem https://ezamowienia.ms.gov.pl/
Dedykowany link do przedmiotowego zamówienia:
https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs/public/postepowanie?postepowanie=29074228
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Portalu.
Wykonawca posiadający konto ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
Szczegółowa instrukcja użytkownika wykonawcy Portalu dostępna jest na stronie Portalu https://ezamowienia.ms.gov.pl/ w zakładce e-learning.

Świadczenie usług ochronnych osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej w obiektach Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim – G.26.2.2022

Uprzejmie informujemy, że Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu e-Usług SMARTPZP pod adresem https://ezamowienia.ms.gov.pl/

Dedykowany link do przedmiotowego zamówienia:
https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs/public/postepowanie?postepowanie=28104220

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Portalu.
Wykonawca posiadający konto ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
Szczegółowa instrukcja użytkownika wykonawcy Portalu dostępna jest na stronie Portalu https://ezamowienia.ms.gov.pl/ w zakładce e-learning.

Nr postępowania: G. 230.13.2022

Przedmiot postępowania:

 • Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń kopiujących

Termin wykonania:

 • 12 miesięcy od dnia podpisania umowy

Termin składania ofert:

 • 23.03.2022 r. do godz. 12.00

Nr postępowania: G.250.2.2022

Przedmiot postępowania:

Usługa opracowania założeń i wykonania dokumentacji projektowej do wdrożenia systemów kontroli dostępu (SKD) oraz rejestracji czasu pracy (RCP) wraz z umożliwieniem implementacji interfejsu ZSRK z SKD w budynkach Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim

 

Opis postępowania:

Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania założeń i wykonania dokumentacji projektowej do wdrożenia systemów kontroli dostępu (SKD) oraz rejestracji czasu pracy (RCP) w budynkach/lokalach Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim:

 1. Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7.
 2. V Wydział Ksiąg Wieczystych w Bielsku Podlaskim, ul Mickiewicza 53.
 3. Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej dla Dorosłych w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 32.
 4. Wydziały Zamiejscowe w Hajnówce, ul. Warszawska 87.
 5. Wydziały Zamiejscowe w Siemiatyczach, ul. Górna 61.

 

Termin wykonania:

Zamawiający wyznacza maksymalny termin realizacji zamówienia do 30 dni od dnia podpisania umowy.

 

Termin składania ofert:

21 lutego 2022 r. do godz. 12.00

Nr postępowania: G.230.90.2021

Przedmiot postępowania:

Obsługa sprzedaży e-znaków sądowych oraz przyjmowania opłat z wykorzystaniem urządzeń samoobsługowych w sposób w pełni zintegrowany z platformą e-Płatności Ministerstwa Sprawiedliwości w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim.

Opis postępowania:

Obsługa sprzedaży e-znaków sądowych oraz przyjmowania opłat z wykorzystaniem urządzeń samoobsługowych w sposób w pełni zintegrowany z platformą e-Płatności Ministerstwa Sprawiedliwości w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim.

Termin wykonania:

od dnia 1 listopada 2021 r. do dnia 31 października 2022 r.

Termin składania ofert:

4 października 2021 r. do godz. 12.00.

Nr postępowania: G.230.88.2021

Przedmiot postępowania:

Obsługa sprzedaży e-znaków sądowych oraz przyjmowania opłat z wykorzystaniem urządzeń samoobsługowych w sposób w pełni zintegrowany z platformą e-Płatności Ministerstwa Sprawiedliwości w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim.


Opis postępowania:

Obsługa sprzedaży e-znaków sądowych oraz przyjmowania opłat z wykorzystaniem urządzeń samoobsługowych w sposób w pełni zintegrowany z platformą e-Płatności Ministerstwa Sprawiedliwości w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim.

Termin wykonania:

od dnia 1 listopada 2021 r. do dnia 31 października 2024 r.


Termin składania ofert:

24 września 2021 r. do godz. 12.00.

Nr postępowania: G.230.67.2021

Przedmiot postępowania:

 • Zakup i dostawa 3 (trzech) szt. przenośnych pętli indukcyjnych Uniox SmartLoop wraz z mikrofonami Univox AVLM5.

Termin wykonania:

 • 21 dni od dnia podpisania umowy

Termin składania ofert:

 • 04.08.2021 r. do godz. 12.00

Nr postępowania: G.243.8.2021

Przedmiot postępowania:

 • Uruchomienie i świadczenie usługi dostępu do Internetu.

Termin wykonania:

 • Od 01.09.2021 do 31.08.2022

Termin składania ofert:

 • 05.08.2021 r. do godz. 12.00

Świadczenie usługi w zakresie kompleksowego sprzątania powierzchni biurowej w budynkach i lokalach Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim oraz utrzymania przylegających terenów zewnętrznych – G.26.5.2021

Uprzejmie informujemy, że Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu e-Usług SMARTPZP pod adresem https://ezamowienia.ms.gov.pl/
Dedykowany link do przedmiotowego zamówienia:
https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs/public/postepowanie?postepowanie=16206792
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Portalu.
Wykonawca posiadający konto ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
Szczegółowa instrukcja użytkownika wykonawcy Portalu dostępna jest na stronie Portalu https://ezamowienia.ms.gov.pl/ w zakładce e-learning.

Świadczenie usług ochronnych osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej w obiektach Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim  – G.26.3.2021

Uprzejmie informujemy, że Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu e-Usług SMARTPZP pod adresem https://ezamowienia.ms.gov.pl/

Dedykowany link do przedmiotowego zamówienia:
https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs/public/postepowanie?postepowanie=15307828

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Portalu.
Wykonawca posiadający konto ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
Szczegółowa instrukcja użytkownika wykonawcy Portalu dostępna jest na stronie Portalu https://ezamowienia.ms.gov.pl/ w zakładce  e-learning.