Nr postępowania: G. 230.35.2021

Przedmiot postępowania:

 • Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń kopiujących

Termin wykonania:

 • do 31.12.2021 r.

Termin składania ofert:

 • 07.04.2021 r. do godz. 12.00.

Nr postępowania: G.240-32/20

Przedmiot postępowania:

Obsługa sprzedaży e-znaków sądowych oraz przyjmowania opłat z wykorzystaniem urządzeń samoobsługowych w sposób w pełni zintegrowany z platformą e-Płatności Ministerstwa Sprawiedliwości w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim.


Opis postępowania:

Obsługa sprzedaży e-znaków sądowych oraz przyjmowania opłat z wykorzystaniem urządzeń samoobsługowych w sposób w pełni zintegrowany z platformą e-Płatności Ministerstwa Sprawiedliwości w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim.

Termin wykonania:

od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r.


Termin składania ofert:

14 grudnia 2020 r. do godz. 12.00.

Nr postępowania: G. 2418-29/20

Przedmiot postępowania:

 • Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów.

Termin wykonania:

 • do 31.12.2020

Termin składania ofert:

 • 02.07.2020 r. do godz. 12:00

Nr postępowania: ZP-1/18

Przedmiot postępowania:

 • Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim

Opis postępowania:

 • Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim

Termin wykonania:

 • 36 miesięcy

Termin składania ofert:

 • 2018-03-23 10:00

Termin otwarcia ofert:

 • 2018-03-23 10:15

Link do Urzędu Zamówień Publicznych:

Link do Urzędu Zamówień Publicznych – ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Nr postępowania: ZP-2/20

Przedmiot postępowania:

 • Remont – docieplenie elewacji budynku Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Hajnówce przy ulicy Warszawskiej 87

Opis postępowania:

 • Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących „Remont – docieplenie elewacji budynku Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Hajnówce przy ulicy Warszawskiej 87”.

Termin wykonania:

 • Do dnia 30.11.2020

Termin składania ofert:

 • 2020-08-21 10:00

Termin otwarcia ofert:

 • 2020-08-21 10:30

Link do Urzędu Zamówień Publicznych:

Nr postępowania: ZP-1/20

Przedmiot postępowania:

 • Świadczenie usług ochronnych osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej w obiektach Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim przy ulicy 3 Maja 7

Opis postępowania:

Świadczenie usług ochronnych osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej w obiektach Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim przy ulicy 3 Maja 7

 • Część Nr 1: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7
 • Część Nr 2: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, Wydziały Zamiejscowe w Hajnówce i Prokuratura Rejonowa w Hajnówce, ul. Warszawska 87
 • Część Nr 3:Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, Wydziały Zamiejscowe w Siemiatyczach, ul. Górna 61

Termin wykonania:

 • Od dnia 01-06-2020 do dnia 31-05-2021

Termin składania ofert:

 • 28-04-2020 godz. 09:00

Termin otwarcia ofert:

 • 28-04-2020 godz. 09:15

Nr postępowania: G. 2418-17/20

Przedmiot postępowania:

 • Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów.

Termin wykonania:

 • 14 dni od dnia podpisania umowy

Termin składania ofert:

 • 23.03.2020 r. do godz. 12:00

Nr postępowania: G. 2418-42/19

Przedmiot postępowania:

 • Zakup, wraz z dostawą, urządzeń do monitoringu warunków środowiska w serwerowni.

Termin wykonania:

 • 30 dni

Termin składania ofert:

 • 11.10.2019 r.

Nr postępowania: ZP-2/19

Przedmiot postępowania:

 • Świadczenie usługi w zakresie kompleksowego sprzątania powierzchni biurowej w budynkach i lokalach Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim oraz utrzymania przylegających terenów zewnętrznych

Opis postępowania:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowego sprzątania powierzchni biurowej w budynkach i lokalach Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim oraz utrzymania przylegających terenów zewnętrznych:

 • Część nr 1:
  obiektu i przylegających terenów zewnętrznych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7, oraz obsługa szatni (świadczenie obsługi szatni wykonywane będzie w dni urzędowania Sądu w godz. od 7:30 do 15:30 w okresie od dnia 01 października do dnia 30 kwietnia – 14 miesięcy w okresie obowiązywania umowy);
  lokalu V Wydziału Ksiąg wieczystych w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 53;
  lokalu Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 32.
 • Część nr 2:
  obiektu i posesji (terenu zewnętrznego) Zamiejscowych Wydziałów w Hajnówce, ul. Warszawskiej 87;
  obiektu i posesji (terenu zewnętrznego) Zamiejscowych Wydziałów w Siemiatyczach, ul. Górnej 61.

Termin wykonania:

 • 24 miesiące

Termin składania ofert:

 • 2019-06-10 10:00

Termin otwarcia ofert:

 • 2019-06-10 10:15

Link do Urzędu Zamówień Publicznych:

Nr postępowania: ZP-1/19

Przedmiot postępowania:

 • Świadczenie usług ochronnych osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej w obiektach Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim przy ulicy 3 Maja

Opis postępowania:

Świadczenie usług ochronnych osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej w obiektach Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim przy ulicy 3 Maja

 • Część Nr 1: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7
 • Część Nr 2: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, Wydziały Zamiejscowe w Hajnówce i Prokuratura Rejonowa w Hajnówce, ul. Warszawska 87
 • Część Nr 3:Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, Wydziały Zamiejscowe w Siemiatyczach, ul. Górna 61

Termin wykonania:

 • Od dnia 16-05-2019 do dnia 31-05-2020

Termin składania ofert:

 • 17-04-2019 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

 • 17-04-2019 godz. 10:15