Dzień 12 listopada 2018 roku dniem wolnym od pracy

Uprzejmie informuje się, iż w związku z ustanowieniem Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisem art.…

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Sądu przeznaczonych do sprzedaży

Stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu…

Ogłoszenie o zużytych i zbędnych składnikach majątku Sądu

Stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu…

Lista wydarzeń związanych z obchodami Tygodnia Mediacji w okręgu Sądu Okręgowego w Białymstoku

Uprzejmie informujemy, iż w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji i Tygodnia Mediacji w dniach 15-19 października 2018 roku odbywać się będą dyżury…

Usługa szkolenia nt. „Zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych – RODO w pracy kuratorów sądowych”

Nr postępowania: G. 240-21/18 Przedmiot postępowania: Usługa szkolenia nt. „Zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych – RODO w pracy kuratorów sądowych”.…