Godziny pracy Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim w dniach 31.12.2018 i 07.01.2019

Uprzejmie informuje się, iż w dniach 31 grudnia 2018 roku i 7 stycznia 2019 roku ustalone zostają godziny urzędowania wszystkich jednostek organizacyjnych…

Dzień 24 grudnia 2018 roku dniem wolnym od pracy

Uprzejmie informuje się, iż na podstawie Zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim Nr A-022-3/18 z dn. 22 lutego 2018 r. w…

Dzień 12 listopada 2018 roku dniem wolnym od pracy

Uprzejmie informuje się, iż w związku z ustanowieniem Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisem art.…

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Sądu przeznaczonych do sprzedaży

Stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu…

Ogłoszenie o zużytych i zbędnych składnikach majątku Sądu

Stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu…