Godziny pracy kasy w dniu 29.12.2017

Uprzejmie informuje się, iż w dniu 29 grudnia 2017 roku kasa Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim będzie czynna w godzinach od 8,00 do 10,00

Konkurs na staż urzędniczy (Sygn. A-110-14/17) z dn. 2017-11-17

Dyrektor Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim ogłasza konkurs na staż urzędniczy, w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim w II Wydziale Karnym w Bielsku Podlaskim Poniżej dokumenty dotyczące konkursu:…

Dzień 8 stycznia 2018 roku dniem wolnym od pracy

Uprzejmie informuję, iż na podstawie Zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim Nr A-022-6/17 z dn. 30 października 2017 r. dzień 8 stycznia 2018 roku w Sądzie Rejonowym…

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

Stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 r.…

Międzynarodowy Dzień Mediacji – 19.X.2017 r.

Tydzień Mediacji 2017 r. W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji i Tygodnia Mediacji w dniach 16 – 20 października 2017 roku odbywać się będą dyżury mediatorów: w Sądzie…