Komunikat o obowiązujących zasadach świadczenia nieodpłatnych usług pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji w związku z epidemią COVID-19

KOMUNIKAT W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19 W sytuacji wprowadzonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (rozporządzenie Ministra…

Odwołanie wyznaczonych terminów wokand Zarządzenie Nr A 022-11/20

Zarządzeniem Nr A 022-13/20 wydłużono okres obowiązywania niniejszego zarządzenia do 30 kwietnia 2020 roku Z A R Z Ą D Z E…

Komunikat w sprawie przyjmowania interesantów

W związku z gwałtownym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 („koronawirusa”), uprzejmie informuję, że z dniem 12 marca 2020 r., Sąd Rejonowy w Bielsku…

Zarządzenie w sprawie organizacji pracy w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim

Z A R Z Ą D Z E N I A Nr A 022- 12/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z…