Ogłoszenie o zużytych i zbędnych składnikach majątku Sądu przeznaczonych do sprzedaży

Stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu…

Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim

Nr postępowania: ZP-1/18 Przedmiot postępowania: Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim Opis postępowania:…

Ogłoszenie o zużytych i zbędnych składnikach majątku Sądu

Stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu…

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów

Nr postępowania: G. 2418-10/18 Przedmiot postępowania: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów. Termin wykonania: Do dnia 31.12.2018 r. Termin składania…

Działania podejmowane w ramach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”

Włączając się w działania podejmowane w ramach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem", Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim informuje, że zorganizował dyżury, podczas…